‎گزارش دبیرکل سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران

شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۱۰-۱۰-IranSOS- بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، طی گزارشی به هفتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل آخرین وضعیت حقوق بشر در ایران را تشریح کرد، این گزارش بر اساس قطعنامه ۱۹۰\۶۹ مجمع عمومی تهیه شده است که دبیرکل را موظف به ارائه گزارش به مجمع عمومی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران می‌کند.