‎نصب دستگاههای پارازیت انداز در واحد ۲ زندان قزل‌حصار کرج

يكشنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۲  – هرانا – در واحد ۲ زندان قزل‌حصار کرج که زندانیان محکوم به مرگ مرتبط با مواد مخدر در آن نگهداری می‌شوند، دستگاه اخلال در امواج موبایل نصب شده است. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این دستگاههای ارسال پارازیت از ۱۰ روز پیش در واحد ۲ زندان قزل‌حصار که زندانیان محکوم به اعدام با اتهامات مرتبط با مواد مخدر نگهداری می‌شوند نصب شده است.