2.1.2004

آخرین اخبار از وضعیت اعتصابیون و متحصنین در بلژیک

تقاضای کمک فوری واحد بلژیک  SOS ایران

گزارش تلویزیونی از حمله پلیس بلژیک به پناهجویان متحصن در کلیسای آندر لخت که پس از دستگیری آن ها را به کمپ بسته فرستاد

برای دیدن فیلم اینجا کلیک کنید

این پله های سیاه به کجا میروند: گزارش تصویری واحد بلژیک تشکل بین المللی  نجات ایرانیان از دومین هفته اعتصاب غذای پناه جویان ایرانی در اتاق  ناقوس کلیسای مینیم در بروکسل

   
 
 
 
     
 

 

 

 

 

 

تظاهرات پناهجويان مقابل سفارت  ايران    

            بلژیک           

 کليک  کنيد

تصا ويری از پنا هجويان مقابل سفارت ايران در بروکسل

2.1.2004

کليک کنيد