مخالفت با مرخصی همزمان با تشکیل پرونده جدید علیه جعفر عظیم زاده در زندان اوین

سه شنبه ۲۶ فروردین، ۱۳۹۹-۲۰۲۰-۰۴-۱۴-SOS Iran- با کارشکنی‌ دادستانی تهران کماکان جعفر عظیم زاده، فعال کارگری محبوس در زندان اوین از اعزام به مرخصی محروم مانده است. این در حالی است که وی ۱۵ ماه گذشته را در زندان سپری کرده و مفاد بخشنامه اخیر قوه قضاییه مبنی بر اعطای مرخصی به زندانیان پس از شیوع کرونا شامل حال وی نیز می شود. همزمان خانواده این فعال کارگری دربند، از دریافت پیامکی مبنی بر تشکیل پرونده و طرح اتهامات جدید علیه آقای عظیم زاده از سوی بازپرسی شعبه دوم دادسرای اوین خبر داده اند.

آموزش رایگان زبان آلمانی  برای پناهجویان و پناهندگان

آموزش زبان آلمانی توسط مربیان کارآزموده در سطوح ABC, A1, A2, B1, B2

کلاسهای فراگیری زبان المانی و ادغام در جامعه اتریش با مدرنترین روشهای آموزشی