آموزش رایگان زبان آلمانی  برای پناهجویان و پناهندگان

آموزش زبان آلمانی توسط مربیان کارآزموده در سطوح ABC, A1, A2, B1, B2

کلاسهای فراگیری زبان المانی و ادغام در جامعه اتریش با مدرنترین روشهای آموزشی

ادامه خواندن “آموزش رایگان زبان آلمانی  برای پناهجویان و پناهندگان”