‎‫سیاستهای ضد پناهندگی دولت دست راستی سوئد را افشا کنید‬

سیاستهای ضد پناهندگی و متناقض دولت دست راستی سوئد در محدودیت حقوق پناهجویان و رفتار محافظه کارانه در مورد واقعیات حاکم بر شرایط کنونی ایران ، وارد مرحله جدیدی شده و هر روز بیش از پیش محدودیتها و ترفند های جدیدی برای فشاراجتماعی به جامعه پناهندگی را با خود به همراه دارد.‬

Copyright © ۱۴۰۱ استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است. All rights reserved.ارسال