اکسیونهای اعتراضی در وین در حمایت از قیام آزادیخواهانه مردم ایران

اکسیونهای اعتراضی در وین در حمایت از قیام آزادیخواهانه مردم ایران

دوشنبه ۱۸ دی۱۳۹۶-۲۰۱۸-۰۱-۰۸IranSOS– اکسیونهای اعتراضی در وین در حمایت از قیام آزادیخواهانه مردم ایران

 در حمایت از قیام آزادیخواهانه مردم ایران تجمعات و آکسیونهای اعتراضی در شهر وین برگزار میگردد:

ساعت ۱۴ دوشنبه ۰۱.۰۱.۲۰۱۸

Stephansplatz

۰۲.۰۱.۲۰۱۸

ساعت ۱۷مقابل سفارت رژیم ایران در وین

۰۳.۰۱.۲۰۱۸

از ساعت ۱۵مقابل سفارت رژیم ایران در وین

۰۴.۰۱.۲۰۱۸

مقابل سفارت رژیم ایران در وین از ساعت ۱۴ تا ۱۷

۰۵.۰۱.۲۰۱۸

مقابل سفارت رژیم ایران در وین

از ساعت ۱۴

۰۶.۰۱.۲۰۱۸

میدان حقوق بشر

Museumquartie

از ساعت ۱۴

ساعت ۱۵

مقابل سفارت رژیم ایران در وین

سه شنبه ۰۹.۰۱.۲۰۱۸

تجمع اعتراضی در اشتفانپلاتز

از ساعت ۱۶

چهارشنبه 

۱۰.۰۱.۲۰۱۸

تجمع اعتراضی در اشتفانزپلاتز از ساعت ۱۶

بعلت نامساعد بودن شرایط جوی گردهمایی لغو گردید

پنجشنبه

۱۱.۰۱.۲۰۱۸

تجمع اعتراضی در اشتفانزپلاتز از ساعت ۱۶

جمعه ۱۹.۰۱.۲۰۱۸

یکشنبه ۱۴.۰۱.۲۰۱۸

یادبود کشته شدگان جنبش آزادیخواهانه مردم ایران

از ساعت ۱۵ تا ۱۷

میدان قهرمانان در منطقه ۱ وین

Heldenplatz

1010 Wien

تاریخ و محل دیگر تجمعات اعتراضی به اطلاع خواهد رسیذ

Copyright © ۱۴۰۳ استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است. All rights reserved.ارسال