مراقبت اطلاعاتی گسترده: شورای حقوق بشر سازمان ملل گام مهمی برای محافظت از حق حریم خصوصی برداشت

۲۶ مارس ۲۰۱۵ (۶  فروردین ۱۳۹۴) ـ شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز با تصویب قطعنامه ای مهم راه کار تازه ای برای توجه به مشکلات زیاد، چند وجهی و فراملیتی و نقض حقوق بشر ناشی از مراقبت اطلاعاتی گسترده در زمینه ارتباطات و تخلف های دیگر در زمینه حق حریم خصوصی ایجاد کرد. عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «در دنیایی که فناوری های  ارتباطات و مراقبت اطلاعات با شتاب بسیار زیادی گسترش یافته اند، استفاده از آنها تهدید شدیدی برای آزادی های اساسی و حق حریم خصوصی افراد به شمار می آید. بیشتر شهروندان جهان، دانسته یا ندانسته، در معرض نقض حریم خصوصی قرار گرفته اند. علاوه بر این، تلاش برای محدود کردن فعالیت فعالان و مدافعان حقوق بشر به طور مستقیم آنها را هدف قرار گرفته است.»

در شورای حقوق بشر سازمان ملل بیشتر عمل مورد نیاز است است تا حرف

یکشنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۳-۲۰۱۴-۰۹-۲۸-IranSOS- شورای حقوق بشر سازمان ملل، با وجود فراخوان های مدافعان حقوق بشر و قربانیان نقض حقوق بشر و شمار زیاد «میزگردهای بحث و گفتگو»، بیش از پیش در اجرای وظیفه خود برای توجه به نقض فاحش و سامان مند حقوق بشر ناموفق است. دلیل این عدم موفقیت سکوت این شورا در باره بحران های رو به رشد، حمله های هماهنگ به جهان شمولی حقوق بشر و گسترش جوّ زیانبار است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل بایستی برای حق حریم خصوصی در عصر ارتباطات مجازی گزارشگر ویژه منصوب کند

شنبه ۲۲ شهریور  ۱۳۹۳-۲۰۱۴-۰۹-۱۳-IranSOS-  گزارش به نشست ۲۷ شورای حقوق بشر سازمان ملل
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در چارچوب بحث های نشست ۲۷ شورای حقوق بشر سازمان ملل خواهان تعیین گزارشگر ویژه حق حریم خصوصی در عصر ارتباطات مجازی شد. اختیارات این گزارشگر ویژه باید از گستره لازم در مورد تمام امور مربوط به نقض این حقوق، به ویژه در زمینه سه روند مشخص شده در تحقیقات، فعالیت های دفاعی و دادخواهی فدراسیون، برخوردار باشد:

Copyright © ۱۴۰۲ استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است. All rights reserved.ارسال