گزارش تصویری از آکسیون اعتراضی در مقابل محل اقامت سفیر رژیم در وین ۲۰۱۰

در تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۱۰ آکسیون اعتراضی در مقابل محل اقامت سفیر رژیم ایران با حضور طیف وسیعی از نیروها دمکراتیک و آزادیخواه در وین برگزار گردید. این تظاهرات ایستاده در مقابل دیدگان دهها نفر از دیپلماتها و سفرای کشورهای مختلف که بمناسیت سالگرد ۲۲ بهمن در محل اقامت سفیر رژیم حضور یافته بودند برگزار شد و توجه آنان به این آکسیون اعتراضی جلب شد.

Copyright © ۱۴۰۳ استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است. All rights reserved.ارسال