‎گفتگوی رادیو بین المللی فرانسه با آقایان عبدالکریم لاهیجی، عبدالستار دو شوکی و ابوالحسن بنی صدر

دوشنیه ۲۰ بهمن ۱۳۹۳-۲۰۱۵-۰۲-۰۹-IranSOS- ‎گفتگوی رادیو بین المللی فرانسه با آقایان عبدالکریم لاهیجی، عبدالستار دو شوکی و ابوالحسن بنی صدر در پی انتشار تحلیل فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در باره «شارلی ابدو» و آزادی بیان- نوشتۀ رحمت قاسم بیگلو: روز شنبه، هفتم فوریه، مصادف بود با روز ترور خونین درپاریس درهفتم ژانویه گذشته که که طی آن بیست نفر از جمله سه جوان تروریست جان خود را ازدست دادند. اکنون یک ماه از ان ماجرا می گذرد، ولی دراین مدت خشونت و بی رحمی به فرانسه محدود نبوده است. گروهی که خود را حکومت اسلامی عراق و شام می نامد دراین فاصله درموارد بسیاری دست به خشونت های خونین به نام اسلام زده است.