نامه سرگشاده به احمد شهید٬ گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران

دوشنبه٬ ۳ فروردین ماه ۱۳۹۳ -IranSOS- نامه ای سرکشاده خطاب به احمد شهید منتشر شد. به گزارش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان متن این نامه سرگشاده بدین شرح است: جناب آقاي احمدشهید،گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران
نامه سر گشاده
پیشاپیش از زحمات جنابعالي بابت تهیه و آماده سازی گزارش نقض حقوق بشر درایران و ارائه آن به شورای حقوق بشر ملل متحد تشکر نموده و با قدردانی از تلاش ها و پیگیری های چندساله اخیر شما در دفاع از حقوق بشر در ایران و با اذعان به فقدان منابع اطلاعاتی معتبر و بیطرف و محدودیت ها و مشکلات قابل درک فرا روی شما در این خصوص، لازم است اعلام نمایم که گزارش اخیرتان به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران دربرگیرنده و منعکس کننده تمامی واقعیت ها ي مربوط به آنچه که نقض گسترده و سيستماتيك حقوق بشر در کردستان (ایالت های کردنشین ایران) چه مسائل مربوط به گذشته و پیامدها و استمرار آن و چه وضعیت كنوني نبوده و نمی باشد.