‎بهزاد عرب گل به بند ۵ زندان رجایی شهر منتقل شد

‎‎دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۳ -۲۰۱۴-۰۶-۰۲ ‫-IranSOS-‬ مسئولین زندان رجایی شهر، بهزاد عرب گل را به بند ۵ این زندان منتقل کردند. به گزارش هرانا، این زندانی سیاسی پیشتر از زندان اوین به رجایی شهر تبعید شده بود و تا به امروز در قزنطینه زندان بسر می برد. انتقال وی به بند ۵ خلاف مقررات سازمان زندان ها در حصوص رعایت اصل تفکیک جرائم است، این زندانی هم اکنون در کنار زندانیانی با جرائم جنایی و مواد مخدر نگهداری می شود.

‎بازگشت تمامی زندانیان منتقل شده به انفرادی، به بند ۳۵۰

‎پنج شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ -IranSOS- پس از گذشت دو هفته از وقایع پنج شنبه سیاه بند ۳۵۰، سرانجام تمامی زندانیانی که به انفرادی های بند ۲۴۰ منتقل شده بودند، به این بند بازگردانده شدند. به گزارش هرانا، سعید متین پور، سهیل بابادی، بهنام ابرهیم زاده، امید زارعی نژاد، سمکو خلقتی، غلامرضا خسروی، محمد شجاعی، محمد امین هادوی و بهزاد عرب گل که از ۲۸ فروردین ماه به انفرادی منتقل شده بودند، به بند ۳۵۰ بازگردانده شدند.
این در حالیست که بهزاد عرب گل، پس از ورود به بند، به دلیل وخامت حالش به بهداری زندان منتقل شد. محمد صدیق کبودوند نیز کماکان در بهداری به سر می برد.