نامه سرگشاده به خانم کاترین اشتون در باره اعدام مجرمان نوجوان در ایران

چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۳-۲۰۱۴-۰۷-۲۳-IranSOS- نامه سرگشاده به نماینده عالی اتحادیه‏ اروپا  در امور خارجی و سیاست امنیتی – پاریس، ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۴ (۳۱ تیر ۱۳۹۳)‬

موضوع: احتمال اعدام مجرمان نوجوان در ایران
خانم اشتون گرامی،
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر مایل است توجه شما را به مورد آقای رسول حلومی، ۲۲ ساله، و خانم راضیه ابراهیمی، ۲۱ ساله، جلب کند. هر دوی آنها در سال ۲۰۱۰ به خاطر ارتکاب جرم در نوجوانی به اعدام محکوم شده اند. برخلاف اصول حقوق بین المللی و حقوق بشر، این دو جوان اکنون در خطر اعدام در آینده نزدیک به سر می برند.

کمیسر حقوق بشر سازمان ملل: اعدام مجرمان نوجوان ناقض حقوق بین المللی است

پنجشنبه ۵ تیر ۱۳۹۳ -۲۰۱۴-۰۶-۲۶-IranSOS- به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)، خانم ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل امروز ۲۶ ژوئن ۲۰۱۴ (۵ تیر ۱۳۹۳) از شمار زیاد اعدام ها در ایران از آغاز سال ۲۰۱۴ ابراز نگرانی کرد و از دولتمردان خواست این اعدام ها و به ویژه اعدام نزدیک به وقوع یک مجرم نوجوان را متوقف کنند.