بیانیه فدراسیون درارتباط با مذاکرات اتمی ومعضل نقض حقوق بشردرایران

سه شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۰۷-۱۴-IranSOS- گفتگو با عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر
رادیو بین المللی فرانسه (رحمت قاسم بیگلو) در برنامه زمینه‌ها و دیدگاه‌ها گفتگویی با عنوان «با سخت جانی یکی دو مشکل، کم وبیش گره ای، مذاکرات اتمی ایران و ۱+۵ همچنان ادامه دارد» در باره مذاکرات هسته ای ترتیب داده بود که در بخشی از آن هم آقای لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در باره جنبه مربوط به حقوق بشر سخن گفته است.

وضعیت حقوق بشر در ایران در سالی که به پایان رسید

۱۲ دیماه ۱۳۹۲ – رحمت قاسم بیگلو  – IRF – : همزمان با پایان سال میلادی ٢٠١٣ و آغاز سال ٢٠١٤، سازمان‌های حقوق بشری گزارش دادند که در ادامه فشارها بر کلیساهای ایران و تعطیل کردن کلیساهائی که عمدتاً مسیحیان فارسی‌زبان در آن حضوردارند، کلیسای مسیحی “حضرت پطرس” در تهران، درهای خود را به روی باورمندان و نوکیشان مسیحی فارسی‌زبان بسته است.