‎انتقال توام با ضرب شتم شش زندانی محکوم به اعدام به محل نامعلوم

چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۲ –  هرانا – شش تن از زندانیان اعدامی اهل سنت در زندان قزل‌حصار با حضور گارد ویژه زندان و ضرب و شتم ایشان به مکان نامعلومی منتقل شدند. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز گذشته دوشنبه ۱۳ آبان ماه این زندانیان در پی تصمیم مسئولین زندان برای انتقال به محل دیگر دست به اعتصاب غذا زدند. اما با این حال صبح امروز گارد ویژه زندان به محل نگهداری ایشان حمله برده و ضمن ضرب و شتم، آنها را به مکان نامعلومی منتقل دادند.