‎کشته و زخمی شدن زندانیان در پی شورش در زندان قزلحصار

دوشنبه  ۲۷ مرداد ۱۳۹۳ -۲۰۱۴-۰۸-۱۸-IranSOS- در پی شورش در زندان قرل حصار کرج و همچنین تجمع خانواده‌های زندانیان اعدامی مقابل زندان، تعدادی از زندانیان این زندان در درگیری با یگان حفاظت این زندان کشته و زخمی شدند. به گزارش هرانا، روز جاری مورخ ۲۶ مردادماه، در پی انتقال دسته جمعی تعدادی از زندانیان محکوم به اعدام این زندان برای اجرای حکم، زندانیان ساکن واحد ۱ و نیز واحد ۲، سالن‌های ۲ و ۳ زندان قزل حصار شورش کرده و با زندانبانان و یگان حفاظت زندان درگیر شدند.