‎مدیر مسئول سایت انتخاب بازداشت شد

سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۲ – هرانا – مصطفی فقیهی، مدیر مسئول سایت انتخاب، صبح روز دوشنبه ۱۵ مهر ماه بازداشت شده است. به گزارش وبسایت کلمه٬ مصطفی فقیهی، مدیر مسئول سایت انتخاب صبح روز دوشنبه به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بازداشت شد.