‎ممانعت از بزرگداشت روز جهانى کارگر توسط سندیکاى شرکت واحد

چهارشنبه ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۰۴-۲۹-IranSOS- از اقدام برخى اعضاى سندیکاى شرکت واحد در پخش گل و شیرینى بین رانندگان و کارگران به مناسبت روز جهانى کارگر ممانعت شد. به گزارش هرانا، اعضاى سندیکاى شرکت واحد قصد داشتند قبل از روز جهانى کارگر و در یک روز غیرتعطیل به سیاق هر ساله اقدام به پخش گل و شیرینى کنند که نیروهاى امنیتى با حضور گسترده در پایانه هاى اتوبوسرانى مانع این امر شدند.

‎بازداشت ابراهیم مددى و داوود رضوى در آستانه روز جهانى کارگر

چهارشنبه ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۰۴-۲۹-IranSOS- ابراهیم مددى و داوود رضوى، از فعالین کارگرى و اعضاى سندیکاى شرکت واحد، در آستانه روز جهانى کارگر بازداشت شدند. به گزارش هرانا، رو سه شنبه هشتم اردیبهشت کمتر از سه روز مانده به روز جهانى کارگر، آقایان ابراهیم مددى و داوود رضوى از اعضاى هیئت مدیره سندیکاى شرکت واحد در تهران بازداشت شدند.