‎سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران خواستار پایان دادن به محاکمه و پیگرد کوشندگان سندیکایی شد

دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۴-۲۰۱۶-۰۱-۰۵-IranSOS- سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران طی بیانیه ای نسبت به محاکمه و پیگرد کوشندگان سندیکایی واکنش نشان داد و خواستار پایان این وضعیت شد، در ادامه متن بیانیه را که در تارنمای سندیکای کارگران فلزکار مکانیک منتشر شده بخوانید:

Copyright © ۱۴۰۳ استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است. All rights reserved.ارسال