‎تأخیر ۳ماهه در پرداخت حقوق ۱۴۰ کارگر پیمانی آبفای آبادان

شنبه ۷ تیر ۱۳۹۳ -۲۰۱۴-۰۶-۲۸-IranSOS- یک فعال کارگری در آبادان اعلام کرد: ۱۴۰ کارگری که بصورت پیمانکاری در استخدام شرکت آبفای آبادان هستند از ابتدای سال جاری هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند. «مصطفی نظری»، نماینده کانون شوراهای اسلامی کار در شهرهای آبادان، خرمشهر و اروند کنار با اعلام این خبر به ایلنا گفت: این کارگران از تا پایان اردیبهشت ماه طریق شرکت پیمانکاری «فخر وظفر» و پس از آن از طریق شرکت «ارمغان نمای شوشتر» در زمینه لوله گذاری انشعابات آب و رفع شکستگی لوله‌های شهر با شرکت آبفای آبادان همکاری دارد.