نگاهی گذرا به مردان متقاضی خدمات جنسی در پایتخت

دوشنبه۰۱بهمن، ۱۳۹۸-۲۰۱۹-۰۱-۲۱-SOS Iran-گفتگو از فاطمه محمدی-خط صلح- تن فروشی یکی از آسیب های اجتماعی انکارناپذیر محسوب می شود و در تمامی جوامع وجود داشته و دارد. اکثر دول و حکومت ها در طی تاریخ در تلاش برای حذف این پدیده بوده اند اما نه تنها موفق به حذف آن نشده اند، که امروزه شاهد روسپیگری به عنوان یک صنعت و تجارت در جهان و نفوذ روزافزون آن در اقشار مختلف جوامع به دلایل گوناگون هستیم.

Copyright © ۱۴۰۳ استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است. All rights reserved.ارسال