‎از نظر تعداد زندانی جزو ۱۰ کشور اول هستیم

یکشنبه ۷ دی ۱۳۹۳-۲۰۱۴-۱۲-۲۸-IranSOS- معاون راهبردی قوه قضاییه گفت: پیشگیری از وقوع جرم برای قوه قضاییه یک امر واجب و ضروری است و نمی‌توان به آن بی‌توجه بود. به گزارش (ایسنا)، محمدباقر ذوالقدر طی سخنانی در گردهمایی ارتقای اثربخشی برنامه‌ریزی در پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم اگر برای کشور ما یک امر ضروری باشد که هست برای قوه قضاییه یک امر واجب و اجتناب‌ناپذیر است.