‎اعتصاب غذای محمد امین عبدالهی در زندان طبس

‎دوشنبه ,۱۱ فروردین ۱۳۹۳-IranSOS- با مخالفت دادستان طبس با مرخصی محمد امین عبدالهی، این زندانی سیاسی در زندان طبس دست به اعتصاب غذا زد و به سلول انفرادی منتقل شد. به گزارش هرانا، این زندانی در اعتراص به عدم آزادی مشروط،  عدم اعطای مرخصی و تداوم حبس در تبعید دست به اعتصاب غذای نامحدود زد.