طلب ۶ ماهه کارگران زغال سنگ بلده

سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵-۲۰۱۶-۰۶-۱۴-IranSOS- به گفته کارگران معدن زغال سنگ بلده کارفرمای آنها دست کم بابت ۶ ماه مزد و مزایای پرداخت نشده به آنها بدهکار است. یکی از این کارگران در تماس با ایلنا با اعلام این خبر گفت: نزدیک به ۸۰ نفر هستیم که زیر نظر پیمانکار در این واحد معدنی به استخراج زغال سنگ مشغولیم.