„چهره جنایت“

پرونده پانصد ناقض حقوق بشر

پنجشنبه ۲۰ آذر، ۱۳۹۹-۲۰۲۰-۱۲-۱۰-SOS Iran- چهار دهه از استقرار جمهوری اسلامی در ایران می گذرد که تثبیت و بقای آن بدون نقض گسترده و سازماندهی شده ی حقوق بشر ممکن نبوده است. از بالاترین مقامات جمهوری اسلامی تا هزاران نفر از مقامات زیردست، در فهرست بلندبالایی از اقداماتی دست داشته اند که برخی از آنها جنایت علیه بشریت محسوب میشوند.

Copyright © ۱۴۰۳ استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است. All rights reserved.ارسال