نرگس محمدى بازداشت شد

سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۰۵-۰۵-IranSOS- نرگس محمدى فعال حقوق بشر، با مراجعه مأمورین امنیتى به منزل شخصى اش بازداشت شد. به گزارش هرانا،  صبح روز سه شنبه ١۵ اردیبهشت، مأمورین امنیتى با حکم قضایى، نرگس محمدى را بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند. یکى از منابع مطلع در این باره به گزارشگر هرانا گفت: “صبح امروز مأمورین برای بازداشت خانم محمدى آمده بودند، ولى ایشان از رفتن امتناع کرده بود و در را باز نکرده بود، مأمورین تهدید کرده بودند که به زور وارد خانه مى شوند و در نهایت هم ایشان را بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند.”