‎بی‌خبری از وضعیت نیکا خلوصی، زندانی بهایی

‎چهارشنبه ,۲۰ فروردین ۱۳۹۳ — از محل نگهداری نیکا خلوصی شهروند بهایی با وجود گذشت ۱۰ روز هیچ اطلاعی در دست نیست. به گزارش هرانا، با گذشت بیش از ده روز از بازداشت نیکا خلوصی شهروند بهایی ساکن مشهد در شهر بابلسر از محل نگهداری این شهروند بهایی هیچ اطلاعی دردست نیست. یکی از نزدیکان این فرد بهایی در این رابطه به هرانا گفت: «در روز یک شنبه ۱۰ فروردین ماه ماموران امنیتی بابلسر با حکم جلب سیار به منزل یکی از خویشان نیکا خلوصی در بابلسر رفته و نامبرده را که در کنار خانواده‌اش در مسافرت نوروزی بوده است را جهت اجرای حکم بازداشت می‌کنند.

‎اجرای حکم دو خواهر بهایی ساکن مشهد

‎یکشنبه, ۱۰ فروردین ۱۳۹۳-IranSOS- صبح روز یکشنبه ۱۰ فروردین ماه ماموران وزارت اطلاعات دو شهروند بهایی ساکن مشهد به نامهای «نواخلوصی» و «نیکا خلوصی» بازداشت شدند. به گزارش هرانا، صبح روز یک شنبه ۱۰ فروردین ماه ماموران وزارت اطلاعات در مشهد به منزل «نوا خلوصی» شهروند بهایی ساکن مشهد مراجعه کرده و نامبرده را بازداشت نمودند. در همین روز، ماموران وزارت اطلاعات، خواهر وی به نام «نیکا خلوصی» را که همراه مادر و پدرش برای مسافرت نوروزی در شهر بابلسر بسر میبرده است را هم بازداشت می‌کنند.