‎بی‌خبری از وضعیت هاشم شعبانی و هادی راشدی

دوشنبه ۹ دی ماه ۱۳۹۲– IranSOS – از تاریخ ۱۶ آذر ماه هیچ اطلاعی از هاشم شعبانی و هادی راشدی دو زندانی محکوم به اعدام در دست نیست. بنا به گزارش هرانا،  از روز شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۲، هاشم شعبانی‌نژاد و هادی راشدی دو فعال فرهنگی شهررامشیر که احکام اعدام آن‌ها توسط شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور تایید شده بود، توسط اداره اطلاعات اهواز به مکانی نامعلوم انتقال داده شده‌اند.