اعتصاب کارگران کارخانه های سیمان در جاده اندیمشک – خرم آباد

چهارشنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۰۷-۲۹-IranSOS- کارگران کارخانه سیمان آریا و اسادیس در منطقه ای به نام پل زال در جادۀ اندیمشک – خرم آباد بیش از پنج ماه است که هیچ گونه مزدی دریافت نکرده اند. در این دو کارخانه ٧٥ کارگر کار می کنند و اکنون ٢٧ روز است که دست به اعتصاب زده اند.