‎کارگران رسمی قند کامیاران در اعتراض به بدقولی کارفرما تجمع کردند

جمعه ۰۸ خرداد ۱۳۹۴ -۲۰۱۵-۰۵-۲۹-IranSOS- صبح امروز ۳۰ نفر از کارگران رسمی کارخانه قند کامیاران در اصفهان، در اعتراض به بدقولی کارفرما درخصوص پرداخت حقوق معوقه‌شان مقابل درب ورودی کارخانه تجمع کردند. به گزارش ایلنا، کارگران معترض سپس با انتخاب نمایندگانی برای شکایت به اداره کار خمینی‌شهر اصفهان مراجعه کردند.