بیانیه پشتیبانی از «کارزار لغو گام به گام اعدام» با امضاهای جدید

استقبالی که از اقدام شجاعانه آغازکنندگان «کارزار لغو گام به گام اعدام» در داخل و خارج کشور به عمل آمده امیدوار کننده است. ایرانیان زیادی به صورت های مختلف از این کارزار پشتیبانی کرده و در عمل با آن همراه شده اند. بیانیه پشتیبانی از «لگام» که به وسیله صدها تن از ایرانیان داخل و خارج کشور امضا شده است، بخشی از این همراهی است. امیدواریم امضای بیانیه ها و اعلام پشتیبانی، در ادامه خود به اقدام های عملی و موثر برای لغو اعدام در ایران بیانجامد.   

‎بیانیه پشتیبانی از «کارزار لغو گام به گام اعدام» با ۲۳۷ امضای جدید

جمعه ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۲ – لغو اعدام – چند توضیح : – در زمان کمی که از انتشار فراخوان «کارزار لغو گام به گام اعدام» می گذرد، ده ها نفر در ایران اعدام شدند. به ویژه خبر اعدام چهار فعال ایرانی عرب تبار، دوباره همه را در حیرت و تاثر فرو برد. این واقعیت‌های تلخ نشان می‌دهد که تا رسیدن به هدف، یعنی «لغو مجازات اعدام در ایران» باید راه درازی را پیمود. در بسیاری از کشورهای جهان هم لغو اعدام به سادگی میسر نشده است و حاصل سال‌ها مبارزه فعالان اجتماعی و سیاسی برای تبدیل کردن آن به یک خواست گسترده مردمی بوده است.

Copyright © ۱۴۰۳ استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است. All rights reserved.ارسال