پدر و پسر محبوس در زندان بیرجند اعدام شدند

سه شنبه ۲۱ اسفند٬ ۱۳۹۷-۲۰۱۹-۰۳-۱۲-IranSOS-سحرگاه روز گذشته، دو زندانی که نسبت پدر و پسری با یکدیگر داشتند در زندان بیرجند اعدام شدند. این افراد پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.