کودک بودند، اما چون بزرگسالان محکومشان کردند: گزارشی از بنیاد عبدالرحمن برومند

پنجشنبه ۱۸ مهر، ۱۳۹۸-۲۰۱۹-۱۰-۱۰-SOS Iran- بر اساس آمار جمع‌آوری شده، تا ماه مه ۲۰۱۹، دستکم ۸۵ کودک-مجرم در جمهوری اسلامی ایران در آستانه اعدام نشسته‌اند. در سال میلادی گذشته در ایران ۷ نوجوان اعدام شده و از سال ۲۰۰۰ میلادی دستکم ۱۴۰ نفر از کودکانی که ادعا می‌شود جرمی مرتکب شده بودند را اعدام کرده‌اند. امروز در روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران (ABC) گزارش مدون خود را تحت عنوان «کودک بودند، اما چون بزرگسالان محکومشان کردند» منتشر می‌کند.

ادامه خواندن “کودک بودند، اما چون بزرگسالان محکومشان کردند: گزارشی از بنیاد عبدالرحمن برومند”