قطعنامه در باره‌ی نقض فاحش و نظام‌مندِ حقوق بشر در ایران

چهارشنبه  ۰۶ آذر٬ ۱۳۹۸-۲۰۱۹-۱۱-۲۷-SOSIran- چهلمین کنگره‌ی فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر پشتیبانی گسترده خود را ازتمام مدافعان حقوق بشر، دیگر مدافعان، زندانیان عقیدتی و قربانیان نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرد.