سه شنبه ۰۷ تیر، ۱۴۰۱ -۲۰۲۲-۰۶-۲۸-SOS Iran- رویترز به نقل از وکیل بنژمن بیریر، جهانگرد فرانسوی زندانی در ایران، خبر داد که دادگاه تجدید نظر در این کشور حکم هشت سال زندان جهانگرد فرانسوی را به اتهام جاسوسی تأئید کرد.

Copyright © ۱۴۰۳ استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است. All rights reserved.ارسال