افشین کرمیان نسب ممنوع الخروج شد

دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۲ – خبرگزاری هرانا – افشین کرمیان نسب فعال دانشجوی سابق و عضو افتخاری کمیسیون حقوق بشرکانون وکلای کرمانشاە ممنوع الخروج شد. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این فعال دانشجوی دارای ۱۰سال زندان تعلیقی از شعبە بیست و هشت دادگاە انقلاب تهران می‌باشد.

افشین کرمیان در تاریخ ۲۸ آبان ماە ۱۳۸۸در کرمانشاە دستگیر و بە بند ۲۰۹ زندان اوین تهران منتقل شد. وی بعد از ۲ ماە انفرادی با قرار وثیقە ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد و در مرداد ماە ۱۳۸۹ بە اتهام “تحریک دانشجویان برای براندازی نظام، پخش اعلامیە برای تجمع غیر قانونی، اقدام برای تضعیف اسلام و ارتباط با گروههای مخالف نظام” بە ۱۰سال زندان تعلیقی محکوم شد.
‎دربهمن ماه ۱۳۹۱ از طرف شعبه شانزدهم دادگاه انقلاب تهران بخاطر اتهامات انتصابی جدید احضارشد.
‎وی که هنوز هم با قرار وثیقە آزاد می‌باشد، در هفتە گذشتە قصد سفر بە خارج از کشور را داشتە کە بە ایشان اعلام می‌کنند کە ممنوع الخروج است.
‎افشین کرمیان کە دارای فوق لیسانس علوم سیاسی بوده و در سالهای گذشتە در فعالیتهای فرهنگی شرکت داشتە است. وی از فعالین NGO ژیار در کرمانشاە بودە است کە توسط نیروهای امنیتی بستە و اغلب اعضای آن دستگیر شدند.
‎گفتنی است، این فعال مدنی در این مدت بار‌ها بە ادارە اطلاعات کرمانشاە احضار شدە و مورد بازجویی قرار گرفتە است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Copyright © ۱۴۰۱ استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است. All rights reserved.ارسال