‎فراخوان برگزاری سمینار حول “اوضاع کنونی و جایگاه جنبش کارگری در ایران” در پاریس

‎دوشنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۲ – برای پیشبرد گفتمان نظری و راهکارهای عملی در چارچوب نیروی بالنده ی اجتماعی یعنی طبقه ی کارگر، کمیته ی پاریس اینبار به تشکیل سمیناری در چارچوب “اوضاع کنونی و جایگاه جنبش کارگری در ایران” می پردازد و در آن از فعالین کارگری دعوت به عمل آورده است تا به سهم خود قادر باشد در خدمت به جنبش کارگری جهانی، به ویژه طبقه ی کارگر ایران قرار گیرد. این سمینار همچنین از طریق پالتاک عمومی پخش میشود تا همگان بتوانند در بحث ها ی آزاد نیز مستقیما شرکت جویند. سمینار در روز شنبه ۱۵ فوریه برابر با ۲۶ بهمن از ساعت ۱۴ تا ۲۳ تداوم خواهد داشت و برنامه های آن به قرار زیر است:

سخنرانان به ترتیب الفبا:

‎اکبر: نگاهی به مسائل اقتصادی ـ اجتماعی و وضعیت طبقه کارگر در ایران
‎احمد بخردطبع: رفرمیسم و جنبش کارگری
‎حسن بهزاد: اوضاع سیاسی کنونی و نقش طبقه کارگر
‎فریدون سواد کوهی: موقعیت کنونی و آنارکوسندیکالیسم: سازمان یابی انقلابی، مستقل و آزادمنش کارگران
‎محمود صالحی: وضعیت جنبش کارگری ایران در شرایط موجود

‎این سمینار با سخنان محمود صالحی، فعال کارگری داخل کشور، از ساعت ۱۴ گشایش خواهد یافت و زمانی که بحث سخنرانان به پایان می رسد، پرسش و پاسخ صورت می گیرد و از ساعت ۱۸ تا ۱۹ موزیک هنرمندان ایرانی همراه با صرف شام خواهد بود.
‎در بخش دوم از ساعت ۱۹ تا ۲۳ نوبت به بحث آزاد میرسد و همه ی دوستان و رفقا میتوانند از طریق پالتاک نیز در آن شرکت جویند. آدرس پالتاک به قرار زیر است:

IRANcomiteparis

category: Europe

Sub category: France

‎محل سمینار:
۷۵ Boulevard Vincent Auriol , Paris 13ème. Métro Chevaleret. ligne 6
…………………………………………………………….
‎زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

‎کمیته سمینار “اوضاع کنونی و جایگاه جنبش کارگری در ایران” ـ پاریس
comiteparis@gmail.com
‎نوزده بهمن ۱۳۹۳

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *