‎طرح جرم سیاسی در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شد

چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۳ -۲۰۱۴-۰۶-۱۱-IranSOS- میرهادی قره‌سید رومیانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران از تصویب طرح جرم سیاسی در این کمیسیون خبر داد. رومیانی به خبرگزاری خانه ملت گفت: «با تصویب این طرح قدم اساسی در جهت اجرای اصل ۱۶۸قانون اساسی برداشته شده است.»

اصل ۱۶۸قانون اساسی ایران می‌گوید: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.»
‎در حال حاضر اغلب دادگاه‌هایی که به اتهامات سیاسی رسیدگی می‌کنند، غیرعلنی است. این دادگاه‌ها همچنین هیأت منصفه نیز ندارند.
‎به گفته این نماینده مجلس، با تصویب طرح جرم سیاسی در کمیسیون قضایی و حقوقی این طرح برای بررسی و تصویب نهایی در صحن علنی مجلس، به هیأت رئیسه فرستاده شد.
‎رومیانی گفت:‌«طرح جرم سیاسی شامل شش ماده است که جرم سیاسی را تعریف می‌کند.»
‎در ماده یک تعریف جرم سیاسی آمده است: «هر یک از جرایم مصرح در ماده دو این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی و یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *