باز هم تركيه ، باز هم جنايت

عليرغم هشدارهاي قبلي  و اعتراضات انجام گرفته شده در ارتباط با بي توجهي دستگاه دولتي تركيه و كميسارياي عالي پنا هندگان سازمان ملل متحد در قبال پناه جويان ايراني ساكن در اين كشور و در ادامه اين سركوبهاي  دولتي  يكبار ديگر خبر از انجام جنايت ديگري رسيد.

بنا باخبار دريافتي علي سليماني زاده پناهجوي ۳۵ ساله ايراني كه باتفاق همسر و فرزند ۷ ساله اش كه مدت بيش از ۴ سال را در اين كشور بعـنوان پناه جو بسر برده بود بنا به اطلا ع پليس تركيه به همسر وي در بازداشتگاه پليس در آ نكارا ظاهراً اقدام به خودكشي !!! ؟؟ نموده و جان خود را از دست داده است. بنا به گفتهُ همسر علي سليماني زاده وي پس از آ ن كه با حكم منفي پناهندگي  از سوي كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد در تركيه ومتعاقبا حكم ترك خاك تركيه در طول مدت ۲ هفته را  دريافت نمود در تاريخ ۳۰٫۰۴٫۲۰۰۳ به منظور اعتراض به اين حكم بمقصد آ نكارا از خانواده‪ ‬اش جدا ميشود و ضمن مراجعه به نمايندگي كميسارياي عالي پناهندگان  سازمان ملل متحد در آ نكارا نسبت به حكم صادره اعتراض مينمايد كه با عكس العمل  شديد  وا قع ميگردد و متعاقباً تحويل پليس تركيه داده ميشود كه پليس دولتي تركيه ضمن ضرب و شتم شديد وي ، او را به بازداشتگاه پليس در آ نكارا منتقل ميكنند و سپس خبر  خودكشي و مرگش را در تاريخ ۰۶٫۰۵٫۲۰۰۳ توسط پليس شهر آ فيون  اعلا م كردند.
اين خبر خودكشي؟؟!!  در حالي از سوي پليس تركيه اعلام گرديده كه همگان مطلع هستند كه كليه ا فراد بازداشتي قبل از ورود به بازداشتگاه مورد بازرسي كامل قرار ميگيرند و هر گونه شيئي كه بنحوي از آ نحا ميتواند به جهت اقدام به خود كشي مورد استفاده قرار گيرد‪ )‬ چاقو ، كمربند، اشيا تيز و برنده ، بند كفش و …) از فرد بازداشتي گرفته ميشود . اين سئوال در اينجا مطرح ميگردد كه چه توجيهي از سوي مقامات دولتي تركيه در مورد خودكشي !!؟؟  علي سليماني زا ده  وجود دارد .؟؟
همسر متوفي  اظهار ميدارد كه مقامات دولتي تركيه در نظر دارند كه جنازه علي سليماني زاده
را ا‪ ‬مروز در آ نكارا بخا ك بسپارند‪ ‬ا‪ ‬ما ا‪ ‬ز آ نجائيكه علت مرگ هنوز رسماً اعلا م نگرديده وي با اين عمل تا روشن شئن علت مرگ همسرش ابراز مخالفت خواهد نمود.
 
اخبار تكميلي متعاقباً اعلا م خواهد شد.
 
كميته بین المللی نجات ایرانیان IranSOS
07.05.2003
 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © ۱۴۰۳ استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است. All rights reserved.ارسال