محاکمه ناعادلانه و افزایش محکومیت فعالان سندیکایی زندانی را محکوم می کنیم

شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۳-۲۰۱۵-۰۱-۲۴-IranSOS- برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طریق جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر) از تداوم آزار قضایی فعالان سندیکایی زندانی به قصد افزایش حبس خودسرانه آنها و نیز از سرکوب فعالان سندیکایی و کارگری دیگر که به شیوه صلح جویانه از حق تشکیل اتحادیه های کارگری استفاده می کنند، مطلع شده است.

فراخوان فوری ـ  برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر
‏IRN 004 / 0714 / OBS 061.2
حبس خودسرانه/آزار قضایی/ بدرفتاری در حبس
ایران
۲ بهمن ۱۳۹۳
(۲۳ ژانویه ۲۰۱۵)
                         
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH)  و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، اطلاعات تازه ای دریافت کرده و از شما درخواست می کند فوری در باره مساله زیر در ایران اقدام کنید.
اطلاعات تازه:
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طریق جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر) از تداوم آزار قضایی فعالان سندیکایی زندانی به قصد افزایش حبس خودسرانه آنها و نیز از سرکوب فعالان سندیکایی و کارگری دیگر که به شیوه صلح جویانه از حق تشکیل اتحادیه های کارگری استفاده می کنند، مطلع شده است.
در تاریخ ۸ دی ۱۳۹۳ (۲۹ دسامبر ۲۰۱۴)، آقای بهنام (اسد) ابراهیم زاده، عضو کمیته پیگیری ايجاد تشكل هاي كارگري و فعال حقوق کودک، از محکومیت تازه زندان و جریمه اطلاع یافت. او در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۳ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب  اسلامی تهران محاکمه و به ۹ سال و چهار ماه و نیم زندان و محکوم شده است که ۷ سال و شش ماه آن به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و ارتباط با گروه مخالفی در خارج از کشور، یک سال و شش ماه از آن و ۴۵۰۰۰۰۰ ریال جریمه به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق برقراری ارتباط با گزارشگر ویژه سازمان ملل احمد شهید و چهار ماه و نیم دیگر به اتهام «نگهداری ورق پاسور در زندان» است.
آقای ابراهیم زاده در اعتراض به انتقال غیرقانونی از زندان اوین به زندان دورافتاده رجایی شهر، حبس جدا از زندانیان سیاسی و در میان مجرمان عادی در زندان رجایی شهر  و علیه اتهام ها و محاکمه جدید به مدت ۳۱ روز (۱۲ آذر تا ۱۳ دی ۱۳۹۳) دست به اعتصاب غذا زد.
آقای ابراهیم زاده به خاطر فعالیت های خود به عنوان عضو کمیته پیگیری ايجاد تشكل هاي كارگري و فعال حقوق کودک از خرداد ۱۳۸۹ حکم پنج سال زندان خود را می گذراند. دولتمردان بارها او و خانواده اش را مورد آزار قرار داده اند. او در حال حاضر به مراقبت پزشکی نیاز دارد. [۱]
به علاوه، آقای مهدی فراحی شاندیز، یک فعال سندیکایی دیگر و عضو کمیته پیگیری ايجاد تشكل هاي كارگري و کانون صنفی معلمان ایران، در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۳ (۳ ژانویه ۲۰۱۵) در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام «اهانت به رهبری» مورد محاکمه قرار گرفت. بنا به گزارش ها، او پرونده دیگری با همین اتهام در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب دارد. محکومیت سه سال زندان آقای فراحی شاندیز در اوایل آبان ۱۳۹۳ به پایان رسید، اما دولتمردان از آزادی او سر باز زدند و در پی آن او را در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۳ به سلول انفرادی فرستادند.
علاوه بر این، یک فعال دیگر کارگری و فعال حقوق کودک، آقای سعید شیرزاد، که در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۳ (۲ ژوئن ۲۰۱۴) در شهر تبریز در شمال غربی ایران بازداشت شد و مدت دو ماه در حبس انفرادی به سر برد، به بند عمومی زندان اوین منتقل شده اما هنوز محاکمه نشده است. او به گردهمایی و تبانی علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام متهم شده ولی وکیل وی هنوز اجازه مطالعه پرونده را نیافته است.
آقایان خالد حسینی، یدالله صمدی، مهرداد امین وزیری، فرزاد مرادی نیا، ریبوار عبداللهی و فردین میرکی، همگی از اعضای کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری، در ماه های آبان و آذر و دی ۱۳۹۳ در شهر سنندج (غرب ایران) دستگیر و با وثیقه در انتظار محاکمه آزاد شدند.
در این بین، دو عضو کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری، آقایان محمد مولانایی و غالب حسینی، و یک عضو کانون صنفی معلمان ایران، محمد داوری، پس از گذراندن محکومیت زندان خود آزاد شده اند.[۲]
اطلاعات پیشینه
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر یادآوری می کند که دست کم ۹ فعال دیگر سندیکایی در حال حاضر در ایران در زندان به سر می برند و شماری دیگر نیز با حکم های درازمدت زندان روبرو هستند. فعالان سندیکایی زندانی در حال حاضر از این قرار هستند:
– آقای رضا شهابی زکریا، صندوقدار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، حکم شش سال زندان خود را می گذراند؛
–  آقایان شاهرخ زمانی (حکم ۱۱ سال و شش ماه زندان)، محمد جرّاحی (حکم ۵ سال زندان)، هر دو عضو «كميته پي گيري ايجاد تشكل هاي كارگري» و از اعضای موسس سندیکای کارگران  نقاش و تزیینات هستند؛
– آقایان یوسف آب خرابات (حکم ۲ سال زندان)؛ واحد سیده (حکم ۲ سال زندان) و افشین ندیمی (حکم یک سال زندان) هر سه عضو «کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری» هستند:
– آقایان محمود باقری (حکم ۴ سال و شش ماه زندان)، عبدالرضا قنبری، (حکم ۱۵ سال زندان)؛ و رسول بداقی (بداغی) (حکم ۶ سال زندان)؛ هر سه تن عضو «کانون صنفی معلمان ایران» هستند. گفته می شود آقای رسول بداقی (بداغی) با اتهام های تازه ای به منظور افزایش حبس خودسرانه او روبرو است.
آقای خالد حسینی، و  سه عضو ارشد کانون صنفی معلمان ایران، آقایان علی اکبر باغانی، محمود بهشتی لنگرودی و علیرضا هاشمی، به حکم های زندان محکوم شده اند و در انتظار نتیجه تجدید نظر به سر می برند.
احکام زندان علیه چندین عضو کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری آقایان حسن رسول نژاد، جمال میناشیری، هادی تنومند، قاسم مصطفی پور، ابراهیم مصطفی پور و محمد کریمی تایید شده است و آنها در خطر دستگیری به سر می برند.
«برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر» نگرانی شدید خود را از تداوم حبس خودسرانه، محاکمه ناعادلانه و افزایش حکم زندان آقای بهنام ابراهیم زاده، و آزار قضایی و حبس خودسرانه آقای مهدی فراحی شاندیز و تمام فعالان سندیکایی نامبرده در بالا ابراز می کند. این فعالان سندیکایی فقط به خاطر استفاده از آزادی بیان، آزادی گردهمایی و تشکل که در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ـ که ایران عضو متعاهد آنهاست ـ و در کنوانسیون های مربوطه سازمان بین المللی کار تامین شده است، مجازات می شوند.
«برنامه نظارت بر حما یت از مدافعان حقوق بشر» با تاکید از دولتمردان ایران می خواهد تمام فعالان سندیکایی نامبرده در بالا را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند و با لغو اتهام ها و خاتمه دادن به رویه احضار، بازجویی و پیگرد قضایی فعالان سندیکایی به آزار تمامی آنها پایان دهند.
اقدام های درخواستی:
برنامه نظارت از همگان می خواهد با نوشتن نامه به دولتمردان ایران از آنها بخواهند:
    •    در هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی همه فعالان سندیکایی نامبرده در بالا و تمام دیگر مدافعان حقوق بشر در ايران را تضمين کنند؛
    •    فوری و بدون قید و شرط تمام فعالان سندیکایی نامبرده در بالا و تمام مدافعان حقوق بشر زندانی دیگر در ايران را که به قصد تنبیه آنها به خاطر فعالیت های حقوق بشری در حبس به سر می برند، آزاد کنند؛
‎    •    به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده، ازجمله در سطح قضايی، علیه همه فعالان سندیکایی نامبرده در بالا و تمام مدافعان حقوق بشر دیگر در ايران پايان دهند، همه آنها را آزاد کنند و امکان انجام فعالیت های بدون مانع آنها را در هر شرایطی تضمین کنند؛
‎    •    در هر شرایطی اعلاميه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر را، که در تاريخ ۱۸ آذر ۱۳۷۷ (۹ دسامبر ۱۹۹۸) در مجمع عمومی سازمان ملل تصويب شده، رعايت کنند، به ویژه:
–         ماده ۱ که می گويد: «همه افراد حق دارند به صورت فردی يا گروهی در سطوح ملی و بين المللی برای حمايت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و تحقق این حقوق و آزادی ها فعالیت کنند،»
–         و ماده ۲ـ۱۲ که می گويد: «دولت بايد کليه تدبيرهای لازم را به کار گیرد تا حمايت مراجع ذیصلاح از همه افراد به صورت فردی و گروهی در برابر خشونت، تهديد، اقدامات تلافی جويانه، تبعيض منفی عملی و يا قانونی، فشار یا هرگونه اقدام خودسرانه ديگر در پی استفاده مشروع و قانونی اين افراد از حقوق مذکور در اعلاميه حاضر، تضمين گردد؛»
‎    •    در هر شرایطی تضمین کنند که حقوق بشر و آزادی های اساسی مطابق با موازین بین المللی حقوق بشر و عهدنامه های بین المللی که ایران نیز متعاهد آنهاست رعایت خواهند شد.
**********
نامه ها را به مقام های زیر ارسال کنید:
•           رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت الله سیدعلی خامنه ای: info_leader@leader.ir ؛
توییتر:  @khamenei_ir؛ فکس: ۲۲۲۸ ۷۷۴ ۲۱ ۰۰۹۸
•           ریاست جمهوری، آقای حسن روحانی: تلفن: ۶۴۴۵۱ ۶۴۹ ۲۱ ۰۰۹۸؛ فکس: ۵۸۸۰ ۶۴۹ ۲۱ ۰۰۹۸؛ media@rouhani.ir;
توییتر فارسی: @Rouhani_ir؛ توییتر انگلیسی: @HassanRouhani
•           ریاست قوه قضاییه، آیت الله صادق لاریجانی: info@dadiran.ir؛ info@bia-judiciary.ir & info@dadgostary-tehran.ir؛ فکس: ۶۵۶۷ ۳۳۱۱ ۲۱ ۹۸+/۶۶۷۱ ۸۷۹ ۲۱ ۹۸+
•           وزیر امور خارجه، آقای محمد جواد ظریف: فکس: ۶۶۷۴۳۱۴۹-۲۱-۹۸+ matbuat@mfa.gov
•           دبیر ستاد حقوق بشر، آقای محمد جواد لاریجانی، info@humanrights-iran.ir
•           سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژنو، سوئیس؛ آقای محسن نظیری اصل، فکس: ۷۳۳۰۲۰۳ ۲۲ ۴۱+؛
Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran, Chemin du Petit-Saconnex 28, 1209 Geneva, Switzerland, Fax: +41 22 7330203; mission.iran@ties.itu.int
•           سفیر ایران در بروکسل، بلژیک؛ آقای محمود بریمانی، فکس ۲۷۶۲۳۹۱۵ ۳۲+؛
Embassy of Iran in Brussels, 15 a avenue Franklin Roosevelt, 1050 Bruxelles, Belgium, Fax: + 32 2 762 39 15; secreteriat@iranembassy.be
                            
لطفا به نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در کشور خودتان نیز نامه بنویسید.
**********
پاریس ـ ژنو، ۲۳ ژانویه ۲۰۱۵  (۲ بهمن ۱۳۹۳)
لطفا ما را از هرگونه اقدام انجام شده با ذکر شماره این درخواست مطلع فرمایید.
 
تماس با برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر:  
 E-mail: Appeals@fidh-omct.org                                                                                                         
    •    Tel and fax FIDH + 33 (0) 1 43 55 25 18 / +33 1 43 55 18 80
    •    Tel and fax OMCT + 41 (0) 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر): lddhi(at)fidh.org
فیس بوک جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران: http://www.facebook.com/lddhi.fidh
توییتر: @fidh_fa
 
متن فارسی: https://www.fidh.org/16853
متن انگلیسی: https://www.fidh.org/16851
———————
[1] برای جزییات بیشتر در باره فعالان سندیکایی زندانی، از جمله شکل های مختلف آزار و محرومیت از مراقبت پزشکی، نگاه کنید به پیام رسانه ای برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ (۳۰ آوریل ۲۰۱۴) (https://www.fidh.org/15262)؛ فراخوان فوری IRN 004 / 0714 / OBS 061، ۱۲ تیر ۱۳۹۳ (۳ ژوئیه ۲۰۱۴) (https://www.fidh.org/15699)؛ و فراخوان فوری  IRN 004 / 0714 / OBS 061.1، ۱۳ شهریور ۱۳۹۳ (۴ سپتامبر ۲۰۱۴) (https://www.fidh.org/15972)
[2] یک مدافع حقوق بشر دیگر به نام آقای علیرضا کرامتی راد، فعال حقوق کودک و سندیکایی،  در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ (۱۶ اوت ۲۰۱۴) در پی محکومیت به سه ماه زندان به اتهام اهانت به رهبری، برای گذراندن حکم به زندان رجایی شهر رفت، اما وضعیت کنونی او نامعلوم است.
——————————————-
League for the Defence of Human Rights in Iran (LDDHI) – FIDH member
‎جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)ـ

‎فیس بوک  http://www.facebook.com/lddhi.fidh
E-mail: lddhi(at)fidh.org یا lddhi.fidh(at)gmail.com
Twitter: @fidh_fa
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCLy2KJACyt0kXaOm53OXtEw
 
‎صفحه ایرانِ فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر
‎صفحه فارسی فدراسیون
 
FIDH’s Iran page: http://www.fidh.org/en/asia/iran/

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © ۱۴۰۳ استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است. All rights reserved.ارسال