‎شانزده شهروند با اتهامات سیاسی و امنیتی در ارومیه محکوم شدند

سه شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۴ -۲۰۱۵-۰۳-۲۴-IranSOS- احکام قضایى ١۶ شهروند بازداشت شده در شهرستان ارومیه با اتهامات سیاسی و امنیتی صادر شده است. به گزارش هرانا، در بهمن ماه ٩٣، شعبه یک دادگاه انقلاب شهر ارومیه حکم حبس ١۵ شهروند را که بین خردادماه و تیرماه ١٣٩٣ بازداشت شده بودند، صادر کرده است. اسامى این شهروندان که به حبس هاى بین ٧ ماه تا ٢ سال محکوم شده اند، به شرح زیر در اختیار هرانا قرار گرفته است:
 فرامرز نجفى، حسین نجفى، فایق نجفى، کریم زمانى، عبدالله بدوى، ناصر بدوى، محمود جانگو، عبدالناصر محمدپور، مولود حسینى، ناجى تموزاده، فریدون ابراهیمى اهل شهر ارومیه و رضا ایوبى، رمضان سبزى، على اهرم، گلناز آهنگ خوش از شهرستان ماکو و بشیر صالحى از شهر خوى.

بنابر اطلاع منابع هرانا، اغلب این زندانیان به اتهام اقدام علیه امنیت ملى از طریق ارتباط با گروه پژاک به حبس محکوم شده اند و در بندهاى سیاسى، بند جوانان و بند ٣۴ زندان ارومیه نگهدارى مى شوند.
‎در این میان حکم حبس گلناز آهنگ خوش، رضا ایوبى و رمضان سبزى هنوز ابلاغ نشده است.
‎گفتنى است بنابر گزارش منابع هرانا، ناصر بدوى که به هفت ماه زندان محکوم شده است، دانشجوى فوق لیسانس دانشگاه صنعتى شریف نیز بوده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Copyright © ۱۴۰۱ استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است. All rights reserved.ارسال