بحث های تاریخ ساز در باره عهدنامه الزام آور در باره اقتصاد و حقوق بشر در سازمان ملل آغاز می شود

سه شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۰۷-۰۷-IranSOS- روز دوشنبه ۶ ژوئن ۲۰۱۵ اولین نشست گروه تحقیق بین دولتی سازمان ملل برای تدوین عهدنامه بین المللی در باره حقوق بشر و شرکت های فراملیتی و شرکت های دیگر آغاز شد. این نشست که به تدوین «محتوا، گستره، ماهیت و شکل عهدنامه بین المللی آتی» بر اساس قطعنامه ۹/۲۶ [۱] شورای حقوق بشر می پردازد، فرصتی بی نظیر برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در ارتباط با شرکت ها و جبران آنها را فراهم می سازد. برنامه کار اولین نشست این گروه تحقیق، فهرست سخنرانان، نوشته ها و رویدادهای موازی در سامانه اینترنتی دفتر کمیسر عالی حقوق بشر [۳] در دسترس است.

در تدارک برای اولین نشست گروه تحقیق، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر گزارشی کتبی [۴] به همراه توصیه هایی در باره فرایند تدوین عهدنامه و محتوای آن به این گروه تحقیق ارایه کرده است.
توصیه های اصلی فدراسیون
در باره فرایند:
•    حصول اطمینان از مشارکت دارندگان حقوق و رهیافتِ حساس به جنسیت
•    فرایند شفاف و با حسن نیت
در باره محتوا:
•     گستره عهدنامه
•    دربرگرفتن تمام رشته های اقتصادی
•    جلوگیری
•    جبران
بیش از ۳۰۰ سازمان و جنبش اجتماعی و ۶۰۰ شخص تاکنون بیانیه دوم [۵] اتحاد عهدنامه [۶] را که روز ۱ ژوئن ۲۰۱۵ صادر شد و فراخوان تقویت چارچوب حقوقی بین المللی برای محافظت از حقوق بشر در برابر نقض آن به دست شرکت ها را تکرار کرد، امضا کرده اند.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر که سال هاست خواهان تقویت موازین حقوقی در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی و برقراری راه کارهای قوی جبران و اجرا شده است (نگاه کنید به موضع گیری مارس ۲۰۱۴ [۷])،  این فرایند را فرصتی یگانه برای تضمین جلوگیری از نقض حقوق بشر در ارتباط با شرکت ها و ارایه جبران به گروه ها و افراد قربانی نقض حقوق بشر به دست شرکت ها می داند. این فرایند و تلاش های معطوف به تقویت چارچوب حقوقی ملی را را باید مکمل و تقویت کننده یک دیگر دانست تا رعایت تعهدات فرامنطقه ای دولت ها تضمین شود.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در فرایند گروه تحقیق بین دولتی سازمان ملل و نیز سایر فرایندهای پاسخگویی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی فعالانه شرکت خواهد کرد. به علاوه، فدراسیون پروژه مشترک ابتکار عهدنامه [۸] را به همراه شبکه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ESCR-Net) ادامه خواهد داد. هدف این ابتکار توسعه پیشنهادهای مشخص محتوایی برای عهدنامه ای بین المللی است.
گزارش فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر به گروه تحقیق را بخوانید.
گزارش فدراسیون به گروه تحقیق بین دولتی سازمان ملل [۹]
‎پیوندها:

‎[۱]  :متن فارسی این مقالهhttps://www.fidh.org/article18017
‎ :متن انگلیسیhttps://www.fidh.org/article18010
‎ :متن فرانسویhttps://www.fidh.org/article18013
‎ :متن اسپانیاییhttps://www.fidh.org/article18015
 [۲]http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/26/9
[3] http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Pages/Session1.aspx
[4] https://www.fidh.org/IMG/pdf/fidh_igwg_submission_22062015-3.pdf
 [۵] http://www.treatymovement.com/statement
[6] http://www.treatymovement.com/
[7]https://www.fidh.org/IMG/pdf/201403_briefing_paper_enhance_standards_ensure_redress_web_version.pdf
[8] https://www.fidh.org/International-Federation-for-Human-Rights/globalisation-human-rights/business-and-human-rights/16868-fidh-and-escr-net-new-joint-treaty-initiative
[9]https://fr.scribd.com/doc/270665112/FIDH-Written-Submission-to-IGWG

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © ۱۴۰۳ استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است. All rights reserved.ارسال