فراخوان به تظاهرات* علیه سفر روحانی نماینده‌ی نظام زن‌ستیز و سرکوب‌گر جمهوری اسلامی به بلژیک

شنبه ۰۸ اسفند ۱۳۹۴-۲۰۱۶-۰۲-۲۷-IranSOS- زنان و مردان آزادی‌خواه: نماینده‌ی رژیمِ تئوکراتیک ایران و اولین داعشِ خاورمیانه به بلژیک می‌آید تا ضمن محکم کردنِ هر چه بیشتر روابط علنی سیاسی رژیم جمهوری اسلامی با امپریالیست‌ها، پیامِ وفاداری و خوش خدمتی رژیم ایران در طرح‌های ویران‌گرِ و چپاول‌گری قدرت‌های جهانی را اعلام کند.

نماینده‌ی رژیمی که ایران را تبدیل به زندانِ ملل کرده، به بلژیک می‌آید تا با امضای اسنادِ تحمیلِ اقتصاد نئولیبرالیستی میانِ جمهوری اسلامی و امپریالیست‌ها، مُهری بر افزایشِ فقر و فلاکتِ مردم ایران، تشدید فرودستیِ زنان، کشیدنِ آخرین رمق کارگران و زحمت‌کشان بکوبد. این دیدار نه تنها تأیید اتحاد با دولتی است که امروزه رکورددارِ اعدام در سطح جهان است، بلکه تأیید جنایاتِ این رژیم در طولِ حیات ننگین ۳۷ سالهاش نیز هست. اگر امپریالیستها، رژیم جمهوری اسلامی را به عنوانِ متحد جدیدِ خود در منطقه میبینند، اما اکثریتِ مردم ایران، تحمیلِ حجاب اجباری بر زنان و صدها قانون قرون وسطایی علیه زنان؛ تیغ‌کشی و اسیدپاشی به زنانِ «بدحجاب»؛ سرکوب و شکنجه‌و قتل‌عام هزاران نفر از کمونیست‌ها، انقلابیون، نیروهای مترقی و آزادی‌خواه در سالهای ۶۰ و ۶۷؛ سرکوب خونین ترکمن‌صحرا و کردستان؛ سرکوب جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی زنان، کارگران، دانشجویان، معلمان‌، ملیت‌های تحت ستم و حبس و شکنجه‌ی فعالین این‌جنبش‌ها؛ ربودن و قتل دگراندیشان و نویسندگان و امروزه وبلاگ نویسانِ معترض؛ اعدام همجنسگرایان، اقلیت‌های مذهبی و جوانان طبقات تحتانی … را که بر پایهی قوانین متکی بر شریعت اسلامی انجام میشود، نه میبخشند و نه فراموش میکنند!

شما زنان و مردان آزادی‌خواه و مبارز را دعوت می‌کنیم که در رسا کردن صدای زنان ایران که از ستمدیده‌ترین اقشار جامعه هستند، با ما هم صدا شوید!
شما زنان و مردان آزادی‌خواه و مبارز را دعوت می‌کنیم که صدای مبارزات کارگران و زحمت‌کشان، جوانان و ملل ستمدیده را در پیوند با فرودستانِ جهان هر چه رساتر فریاد زنیم!
با ما همراه شوید تا اعلام کنیم که این پیوند ارتجاعی بین جمهوری اسلامی و امپریالیست‌ها، به تقویت بنیادگرایی اسلامی و امپریالیسم در سرکوب و به بند کشیدن هر چه بیشتر مردم در ایران و جهان خدمت خواهد کرد.
با ما همراه شوید تا همراه هم بتوانیم امپریالیسم بلژیک را که در تأمین منافع سیاسی و اقتصادی خود، با رژیم سرکوب‌گر جمهوری اسلامی عقد اتحاد می بندد، وسیعا افشا کنیم.
با ما همراه شوید تا نقاب «حقوق بشر و دموکراسی» امپریالیست‌ها را دریده و اعلام کنیم که ادعاهای شما فقط فریبی برای تأمین سود بیشتر است.
با ما همراه شوید تا در یک مبارزه‌ی انترناسیونالیستی، سرنگونیِ رژیم جمهوری اسلامی و حامیان امپریالیست‌اش را تسریع کرده و برپایی جامعه‌ی نوینی که در آن اثری از ستم و استثمار نباشد را نوید دهیم!
زمین و زمان را بهم بدوزیم و همدستیِ پلیدِ امپریالیستهای اروپایی و رژیمِ جمهوری اسلامی ایران را افشا کنیم.

سازمان زنان هشت مارس (ایران ـ افغانستان) و کمیته‌ی جوانان بلژیک از همه‌ی نیروها، احزاب، سازمان‌ها، تشکلات و افراد ایرانی و غیرایرانی دعوت می‌کنند که به این مبارزه‌ی متحد بپیوندند تا بتوانیم صفوف مبارزه‌ی مشترک‌مان را با قدرت بیاراییم.

تماس با ما:
committeebe@gmail.com
0032-486484365

* در اطلاعیه‌‌های بعدی لیست حمایت کنندگانِ فراخوان و هم چنین زمان و مکان تظاهرات اعلام خواهد شد.
** طبق آخرین اخبار رسمی، سفر روحانی به بروکسل اواخر ماه مارس ۲۰۱۶ انجام خواهد گرفت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Copyright © ۱۴۰۱ استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است. All rights reserved.ارسال