بیانیه مشترک ۱۹ نهاد مدافع خقوق بشر در رابطه با وضعیت مسحیان در ایران

یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ -۲۰۱۶-۱۲-۰۴-IranSOS- بنیاد عبدالرحمن برومند به همراه ۱۸ نهاد حقوق بشری با صدور بیانیه مشترکی خواستار حمایت از حقوق نوکیشان مسیحی داخل ایران از سوی جامعه بین‌الملل و نهادهای تابع سازمان ملل متحد شدند. مقامات جمهوری اسلامی ایران در تابستان ۱۳۹۵ فشاربرجامعه نوکیشان مسیحی که پیشینه اسلامی داشتند را به بالاترین حد خود رساندند. بنابرگزارش‌های رسیده ازسوی منابع موثق و بستگان، ماموران امنیتی ۷۹ مسیحی رادرفاصله بین ماه اردیبهشت تا مرداد ۹۵، درمناطق مختلف ایران بازداشت کرده‌اند. اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها از چند روز تا یکماه تحت بازجویی مستمر بوده و یا در بازداشت به سر برده‌اند. در زمان تنظیم این گزارش،برخی از دستگیر شدگان کماکان بدون هیچ‌ گونه اتهام مشخصی در بازداشت به سر می‌برند. سازمان‌های حقوق بشر ی معتقدند که تعداد بازداشت شدگان بیش ازاین آمار می‌تواند باشد، چراکه برخی از بازداشت‌ها گزارش نشده است.

دولت ایران سیاست منع تغییر دین مسلمانزادگان از طریق شرکت در “کلیسای رسمی” را درسال۲۰۱۲ اتخاذ کرد. از این‌ رو نوکیشان مسیحی مجبوربه تجمع درگروه‌های غیر رسمی مانند “کلیسای خانگی” شده‌اند. این تجمعات غیرقانونی قلمدادشده و غالبا مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار می‌گیرند. تنها در آگوست۲۰۱۶حداقل ۴ کلیسای خانگی واعضای آن بازداشت و بازجویی شده‌اند. مسوولان وا عضای کلیساهای خانگی عمدتا با اتهاماتی چون “اقدام علیه امنیت ملیا زطریق راها ندازی کلیساهای خانگی” مواجه می‌شوند. گروه یاز نوکیشان مسیحی در ماه می۲۰۱۶ در رشت با اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” بازداشت شدند. حکم آنان از زمان ابلاغ (۱۵اکتبر۲۰۱۶) تاکنون درتعلیق است. سه تن ازمردان به اتهام نوشیدن “شراب همدلی” بهت حمل ۸۰ضربه شلاق محکوم شدند و بسیاری از این بازداشتی‌ها کماکان منتظرابلاغ حکمشان هستند.

 

مقامات ایران با ایجاد فشار بر رهبران جامعه مسیحی تازطریق تهدید مستقیمیا آزار واذیت عامدانه، آنانرا مجبور به ترک وطن می‌کنند. بنابرگزارش‌ها به تعداد یازگرداندگان کلیساهای خانگی در طول بازجویی گفته شده است که به ۵ تا۱۰سال حبس محکوم خواهندشد، مگراینکه کشور را ترک کنند. در نمونه‌ای دیگر، مسیحیان اذعان کرده‌اند که احضار روز انه آنانب را یپرسش وپاسخ به دفاتر اطلاع اتبه رویهای آزار دهنده تبدیل شده است،یااینکه ماموران با مصادره اسناد و مدارک شناسایی به منظور بازداشتن قربانیان (نوکیشانمسیحی) ازخرید و فروش املاک و مستقلات، ماشین و یاترک اجباری مشاغل‌شان آنها را مورد آزار قرار می‌دهند.

این نمونه از رفتارنسبت به مسیحیان و نوکیشان نقض آشکار “قانونی اساسیا یران” و تعهدا ت بین‌المللی می‌باشد. ماده ۱۴ قانون اساسی ایران با در نظر گرفتن حقوقا ولیه مذاهب غیراسلامی، بررعایت حقوق مذاهبی چون مسیحیت،یهودیت و زرتشتیان تاکیددارد. همچنین ماده ۱۹ قواعد محکمی رابرعلیه تبعیض وضع کرده و ماده ۲۳ نیز مقامات را از تفتیش عقاید افراد یا برخورد بااشخاص به خاطر عقایدشان را منع کرده است.

ایران به عنوان کشوری عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی موظف است از عدم تبعیض براساس مواد ۲ و ۲۶ این معاهده و برای حفظ آزادی اندیشه و مذهبب راساس ماده۱۸همان میثاق اطمینان حاصل کند. ماده۱۸به طور خاص حفاظت ازحقوق افراد ی که قصد تغییر مذهب یا عقیده دارند را در نظرگرفته است.

 

جامعه بین‌الملل اززمان برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی، رهبران جهان بها فزایش روابط با ایران و توسعه موقعیت‌های تجاری تمایل نشان داده‌اند. به عنوان مثال،پارلمان اروپا در ژوئن ۲۰۱۶ تحلیلا ستراتژی خود در روابط باایران به دنبال توافق هسته‌ای را با کمترین اشاره به موارد حقوق بشری منتشر کرد. سازمانهای امضا کننده این بیانیه، واکنشهای زیر رابه جامعه بین  الملل و همینطور دولت ایران توصیه میکنند:

 

۱- دولت‌ها بایدحقوق بشر ازجمله رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی را درمناسبات دو طرفه‌شان با جمهوری اسلامی ایران  درنظربگیرند. سازمانهای دولتی باید راه‌های فراتر از گفتگو را در نظر بگیرند تا مطمن شوند ناقضان حقوق بشر در برابر اعمال خود پاسخگو و مسئول خواهندبود و همینطوراطمینان حاصل کنندکه این روابط دوجانبه تجاری و دیپلماتیک به نقض هیچ قسمی ازحقوق بشر منجر نمیشود.

۲دبیرکل و گزارشگران تازه منصوب شده ازجمله گزارشگر آزادی مذاهب و نیز گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور دایرا نباید با توجه به مسئولیت ها و وظایفشان،نقض آزادی ادیان در ایران را رصدکرده و به صورت کامل به اعضای سازمانملل متحد گزارشده ند.

۳جمهوری اسلامی ایران باید اطمینان حاصل کند موارد مندرج درقانون اساسی ایران، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در ایران رعایت خواهد شدازجمله حق آزادی مذهب و عقیده،حق تغییر مذهب و همینطور حق بی اعتقادی به مذهب برای تمام شهروندان و افراد مقیم در این کشور محترم شمرده خواهد شد. 

باتشکر 

سازمانهایامضاکنندهاینبیانیه:

۱اتحادبرایایران

۲اسمالمدیا

۳اصل ۱۸

۴انجمندفاعازحقوقبشرمردماذربایجان

۵بنیادسیامکپورزند

۶بنیادعبدالرحمانبرومند

۷تاثیربرایران

۸جمعیتحقوقبشرکردستاندرایرانژنو

۹سازمانحقوقبشراهواز

۱۰سازماندیدهبانخاورمیانه

۱۱سازمانهمهباهمعلیهمجازاتاعدام

۱۲سازمانحقوقبشرایران

۱۳عدالتبرایایران

۱۴عرصهسوم

۱۵کمپینبینالمللیحقوقبشربرایایران

۱۶کمپینفعالینبلوچ

۱۷مجموعهفعالانحقوقبشردرایران

۱۸مرکزحامیانحقوقبشر

۱۹همهحقوقبشربرایهمهدرایران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © ۱۴۰۳ استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است. All rights reserved.ارسال