‎عدم توافق کارگران اعتصابی «توربین شهریار» با مدیریت و ادامه اعتصاب کارگران

یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۲ – خبرگزاری هرانا – با گذشت ۲۵ روز از آغاز اعتصاب کارگران قطعات توربین شهریار مذاکرات نمایندگان کارگران با مدیریت شرکت بی‌نتیجه ماند و اعتصاب کارگران هم‌چنان ادامه دارد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﮕﻮﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺗﻮﺭﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮﯾﺎﺭ ﻃﯽ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ، ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻃﯽ ﺩﻭ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪ.
‎بر اساس این صورت جلسه اخراج کارگران این شرکت باید متوقف و در صورت تخلف کارگر با نظارت نماینده کارگران صورت گیرد، حقوق تعویقی کارگران پرداخت شود و کلیه قراردادهای سه یا چهار ماهه لغو و با کارگران حداقل قرارداد یکساله امضاء شود.
‎ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻬﺎﯼ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ، ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎﯼ ﻣﻌﻮﻗﻪ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﯼ ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﻁ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺧﺮﺍﺟﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺧﺎﺹ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﮐﻤﯿﺘﻪ‌ﯼ ﺍﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﯼ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﯾﺮﺩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ.
‎در پی عدم توافق مدیریت شرکت با خواسته کارگران اعتصاب کارگران وارد ۲۶ امین روز خود شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *