دست فاشيسم از مركز فرهنگى – هنرى وين كوتاه !‬

گزارش آكسيون اعتراضى موفقيت آميز به منظور جلوگيرى از ورود عوامل سفارت رژيم جمهورى اسلامى به خانه فرهنگ و هنر وين 

هموطنان آزاده !
‎‫همانطور كه در اطلاعيه توضيحى صداى پاى فاشيسم در‫ WUK
‎به گوش مىرسد
‫اعلام كرديم، فتو گالرى شهر وين ( يكى از گروهاى هنرى خانه فرهنگ وين )  اقدام به برگزارى نمايشگاه عكسى از آثار هنرمندان عكاس ايرانى نموده كه بنا به اعلام قبلى از تاريخ ۲۵٫۰۷ تا ۲۰ . ۰۸  برقرار ميباشد.

در همين رابطه در صحبتى كه با برگزار كننده صورت گرفت مشخص گرديد كه آفاى لئو كاندل از عوامل رژيم  نيز جهت شركت در مراسم افتتاحيه دعوت بعمل آورده . همانطور كه در اطلاعيه صادره بتاريخ ۲۴٫۰۷٫۰۵  اعلام كرديم جمع نيروهاى ايرانى فعال در اين مركز فرهنگى و هنرى تصميم به برگزارى آكسيون اعتراضى و نيز ممانعت از ورود ديپلمات تروريست هاى رژيم جمهورى اسلامى گرفت.
‎‫در همين رابطه در وقت قانونى مشخص شده برابر با قوانين  همايش كه ۲۴ ساعت قبل از آكسيون است حركت مبارزاتى مزبور ثبت گرديده  بوده.
‎‫ در ساعت ۱۷ بعدازظهر ۱ ساعت قبل از شروع آكسيون نيروهاى پليس و همجنين نيروهاى ويژه ضد شورش در جلوى ساختمان مركز هنرى – فرهنگى وين حضور بهم رساندند. از آنان توضيح خواسته شد كه علت حضور شما در اين محل چيست ؟ افسر كلانترى منطقه ۹ اظهار داشت كه كه تجمع اعلام شده از سوى مقامات امنيتى لغو گرديده  و براى تشكل ثبت كننده بوسيله پست الكتريكى لغو تجمع ارسال گرديده.
‎‫براى ايشان توضيح داده شد كه با اين وجود كه حتى فرض را بر اين بگذاريم كه  مطلب عنوان شده از سوى شما درست ميباشد اما باز هم ما اجازه نخواهيم داد كه اعضاى سفارت رژيم ايران و عواملشان تحت عنوان گزارشگر و يا خبرنگار حضور بهم رسانند. در ادامه براى اين افسر پليس توضيح داده شد كه اين ساختمان داراى خود مختارى است و به عنوان خانه ما محسوب ميگردد و ما ميتوانيم تصميم بگيريم كه چه كسى اجازه حضور در اين خانه را دارد و چه كسى ندارد و همانطور كه ميدانيد ورود نيروهاى راسيستى ، فاشيستى و تروريستى  و حتى پليس به اين مكان ممنوع است و پليس هم ميبايستى كه خودمختارى اين محل را محترم شمارد.
‎‫با تماس با مركز پليس امنيتى مبارزه با تروريسم و و حفاظت از قانون اساسى تماس گرفته شد و از رئيس پليس امنيتى توضيحات خواسته شد كه به چه دليل حكم لغو اين اجتماع قانونى از سوى مقامات امنيتى صادر شده است.
‎‫ ايشان براى پيگيرى اين امر دقايقى وقت خواست و سپس شخصا در مجل حضور به هم رسانيد .  با نزديك شدن به ساعت اعلام شده براى انجام آكسيون اعتراضى  نيروهاى شركت كننده شامل آزادگان ايرانى و غير ايرانى بر تعدادشان اضافه ميگرديد . با تقسيم كار، نيروهاى شركت كننده به برپائى نمايشگاه عكس جنايات رژيم جمهورى اسلامى و توضيح اطلاعيه هاى توجيهى به زبان هاى آلمانى و فارسى  فعالانه در جنبش وجوش بودند و حضور نسل جوان ايرانيان مخالف رژيم در كنار افراد قديمى انرژي خاصى را به جمع منتقب ميكرد . جوانانى كه بدون توجه به اختلافات سياسى در كنار يكديگر حضور به هم رسانيدند. متاسفانه دو تن از اعضاى هيئت اجرائى مركز فرهنگى – هنرى به قصد كارشكنى و جاده صاف كنى براى ورود ديپلمات تروريست رژيم ايران خطاب به نيروهاى پليس كه به صورت انبوه در محل حضور داشتند اعلام كردند كه از اعضاى هيئت اجرائى اين محل هستند و از نظر آنان ورود ديپلمات هاى رژيم به اين محل بلا مانع است .
‎‫ با بيان اين مطلب از آنان توضيح خواسته شد كه به چه علت اين مطلب را بيان ميكنند . اين دو تن كه اسامى آنان مامون چكوى از اعراب فلسطينى وابسته به سازمانهاى تروريستى مانند حماس و حزب الله لبنان و هانس ليندر از اهالى اتريشى از بخش كارگاهى مرکز فرهنگى بودند. با ورود رئيس پليس امنيتى  از سوى برگزار كنندگان در آكسيون براى ايشان توضيحات لازم داده شد.
‎‫ ايشان ابراز داشتند اما ما به عنوان مسئولين حفظ امنيت موظفيم كه چنانچه اعضاى سفارت جمهورى اسلامى ايران در اين محل حضور به هم رسانند موظف به حفاظت از آنان هستيم چرا كه برابر قوانين بين المللى از حمايت ديپلماتيك برخوردارند .
‎‫ به ايشان توضيح داده شد كه با اين وجود اعضاى سفارت رژيم و عوامل آنان اجازه ورود به اين محل را ندارند.
‎‫ از آنجائيكه دو فرد نامبرده شده سعى داشتند كه از اين آكسيون اعتراضى جلوگيرى بعمل آورند صبحتهاى آنان به عنوان اعضاى هيئت اجرائى ميتوانست مشكلاتى را براى نيروهاى شركت كننده به وجود آورد اما اعتراضيون همچنان مقاومت ميكردند .
‎‫ با ورد آقاى دكتر سن تايو از فعالين قديمى حقوق بشر كه از اهالى اتیوپی است و داراى بالاترين مقام اجرائى در مركز فرهنگى – هنرى وين است اميدوارى بيشترى در بين نيروهاى مقاومت كننده بالا گرفت.
‎‫ آقاى سن تايو با بيان توضيحاتى خطاب به نيروهاى پليس اعلام كرد: ” در اينجا سالهاست كه قربانيان شكنجه هاى رژيم جمهورى اسلامى، افراد مورد تجاوز قرار گرفته شده، پناهندگان سياسى ، زندانيان سياسى سابق و خانواده هاى قربانيانى كه توسط رژيم ايران به قتل رسيده اند مورد حمايت حقوق و روان درمانى  قرار دارند.
‎‫ اين مركز هرگز اجازه نخواهد داد كه نيروهاىغير دمكرات ، فاشيسم ، راسيسم و تروريست در آن به فعاليت بپردازند و يا به آن وارد گردند. بنابراين من به عنوان مسئول هيت اجرائى اين مركز اعلام ميكنم كه ورود اعضاى سفارت رژيم جمهورى اسلامى به اين محل ممنوع است.
‎‫اين سخنان به حق اعلام شده از سوى آقاى سن تا يو مورد تشويق و حمايت وسيع جمع نيروهاى حاضر در محل قرار گرفت . پس از آن رئيس پليس در توضيحاتى به ايشان گفت” بنابراين شما به عنوان عاليترين مقام اجرائى اين محل ميبايستى كه خود در صورت حضور ديپلمات هاى ايرانى اين موضوع را براى آنان  توضيح دهيد كه ورود آنان به اين محل ممنوع است” .
‎‫پليس مرتبا از معترضين تقاضا ميكرد كه در موقع آمدن ديپلماتهاى ايرانى عكس العمل تند نشان داده نشود و از دادن شعار هم خود دارى گردد.
‎‫اما معترضين با به دست گرفت ترانسپارنتى كه شعار آزادى براى تمامى زندانيان سياسى بزبان آلمانى بود به اين خواسته هاى پليس توجه اى نميكردند و در افشاى چهره رژيم جمهورى براى افراد اتريشى حاضر در محل و روشنگرى آنان لحظه اى كوتاهى  نكردند . آنان در كمال احترام براى حضار اتريشى و كنجكاوانى كه با ديدن انبوهى از نيروهاى پليس به ساختما آمده بودند و به بازديد از نمايشگاه عكس جنايات رژيم مشغول بودند شرايط حاكم بر ايران را توضيح ميداند و از انان براى همبستگى با مبارزات آزادخواهانه مردم ايران طلب هميارى مينمودند.
‎‫در حدود ساعت ۷ بعدازظهر اطلاع داده شد كه اتومبيل هاى ديپلمات تروريست هاى رژيم در حال نزديك شدن به محل هستند .
‎‫ قبل از آنيكه ماشين اعضاى سفارت به محل برسد انبوه  نيروهاى پليس هاى مستقر در محل به  .   آنان نزديك شد و راه آنان را مسدود كردند  و رئيس پليس برايشان توضيح داد كه هيچ شانسى براى ورود به اين ساختمان برايشان وجود ندارد.
‎‫فردى كه ظاهرا فارسى زبان بود قصد ورود به محل را داشت از او علت حضور را جويا شديم پاسخ داد كه به منظور بازديد از نمايشگاه بدينجا آمده است .  از او سوال شد كه آيا از عناصر سفارت و يا خبرگزارى هاى رژيم است ؟ پاسخ داد نه .
‎‫ از ا نجائيكه كه حدس زده ميشد كه اين فرد از عوامل رژيم ايران باشد از او خواسته شد كه در فرصت  ديگرى براى بازديد از نمايشگاه مراجعه كند .
‎‫ پس از اصرار طولانى به وى اجازه داده شد كه به ساختمان وارد گردد اما تحت نظر  قرار داشت. پس از دقايقى مشخص شد كه اين فرد شيبانى نام دارد و از عوامى رژيم ايران است و در خبرگزارى ايرنا مشغول به كاراست . به جهت اينكه صحت خبر داده شده ثابت گردد فرد مزبوربه نام صدا زده شد كه عكس العمل او موضوع را تائيد كرد .  از سوى برگزار كنندگان آكسيون به اين فرد ۱ دقيقه فرصت داده شد كه محل را ترك كنند درغير اينصورت بيرون انداخته ميشود . اين عامل خبرگزارى رژيم در ميان اعتراضات حاضرين به بيرون از ساختمان هدايت گرديد و به او گفته شد كه بارديگر حق نزديك شدن و يا ورود به اين محل را  ندارد و در صورت مشاهده وى قانونا با وى برخورد خواهد شد.
‎‫ با بيرون انداختن اين فرد و سپرى شدن دقايقى اطلاع يافتيم كه افردى با دورين تلويزيونى مشغول تهيه گزارش و مصاحبه در درون محل برگزارى نمايشگاه مى باشند.
‎‫با حضور در محل بر گزارى نمايشگاه متوجه شديم كه اين افراد از تلويزيون سحر وابسته به رژيم ايران كه در اختيار بخش خارج از كشور سپاه پاسداران موسوم به  قدس است ميباشند از آنان خواسته شد كه فورا محل را ترك كنند. آنان در ابتداى امر با تند خوئى سعى كردند كه با ايجاد جو رعب و وحشت اهداف خود را به پيش برند. اين دو فرد كه لبنانى الاصل بودند اقدام به برخورد فيزيكى نيز نمودند كه فيلم ويديوئى آن نيز موجود است . از آنجائيكه كه جمع، هر گونه و بكار گيرى خشونت را غير دمكراتيك ميداند در قبال اين حركت چماقدارانه آزاديخواهان ايرانى در نهايت متانت و بردبارى رفتار نموده و تنها به دفاع از خود پرداختند. به اين مزدوران گفته شد كه ضمن تحويل دادن كاست ويدئوئى ضبط شده محل را نيز ميايستى كه فورا ترك كنند.
‎‫با ورود پليس به محل آنان تلاش كردند كه به جو سازى بپردازند. اما اين كار سودى براى آنان ببار نياورد و تلاش هايشان بيهوده بود.
‎‫ كاست ضبط شده ويدئو از آنان گرفته شد و هر دوى اين عوامل مزدور اجاره اى از محل ساختمان مركز فرهنگى – هنرى با مشايعت پليس توسط  نيرهاى شركت كننده در آكسيون بيرون انداخته شدند.
‎‫گزارشات تكميلى در روزهاى آينده جهت اطلاع آزادگان منتشر خواهد شد.
‎‫لازم به توضيح است كه ياد آور شويم كه نمايشگاه عكس جنايات رژيم فاشيسم مذهبى حاكم بر ايران تا تاريخ ۲۰ آگوست در محوطه حياط ساختمان مركز فرهنگى – هنرى برقرار ميباشد.
‫ 
‎‫زنده باد اتحاد عمل بين المللى بر عليه فاشيسم، راسيسم و تروريسم  !
‎‫دست فاشيسم ار خانه مردم كوتاه باد !
‎‫فعالين ايرانى در مركز فرهنگى و هنرى وين
 
‎ ‫كميته نجات IRAN SOS
‎‫
۲۵٫۰۷٫۰۵

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © ۱۴۰۳ استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است. All rights reserved.ارسال