سوء استفاده از ویروس برای فشار بیشتر روی زندانیان سیاسی در جمھوری اسلامی ایران

سه شنبه ۰۲ اردیبهشت، ۱۳۹۹-۲۰۲۰-۰۴-۲۱-SOS Iran- اطلاعیه مطبوعاتی گروه پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایراناتریش

زندان ھای پر ازدحام از یکسو وعدم توجه مسؤلین به استاندارد ھای بین المللی در امر بھداشت زمینۀ مناسبی برای رشد وانتشار بیماری ھای عفونی به ویژه ویروس کوید ۱۹ را فراھم ساخته اند.

با توجه به این مھم که در اواسط فوریه سال ٢٠٢٠، با وجود کاھش تعداد مبتلایان در اکثر شھرھای چین، ولی بیش از ۵٠٠ مورد جدید کووید ۱۹در پنج زندان این کشور تشخیص داده شده اند.

گزارشھای مشابھی در این مورد از زندانھای ایران نیز وجود دارند، که حاکی از ابتلای تعداد متعددی از زندانیان به این بیماریست.

 اما تعداد واقعی این مبتلایان تاکنون پنھان مانده وحاکمان جمھوری اسلامی با اشراف به خطر مرگ ھزاران زندانی سعی در تقلیل و کوچک شمردن امکان این واقعه داشته اند. بیشتر زندانیان مبتلا در شھرھای ارومیه ومشھد در بند نگھداری میشوند.

در روزھا وھفته ھای گذشته خبر گزاریھا دلالت بر طغیان وقیام زندانیان در بعضی از زندان ھای کشور ناشی از ترس ابتلا به بیماری کوید ۱۹ داشته، که متاسفانه با برخود خشونت بار ماموران مواجه شده ودر این مقابله ٣۶ نفر از زندانیان جان خود را از دست داده اند.

البته کارگزاران دستگاه قضایی جمھوری اسلامی بیش از ٨٠٠٠٠ زندانی را برای جلوگیری شیوع ویروس از زندانھای ایران آزاد کرده، اما این افراد تنھا تعداد اندکی از زندانیان سیاسی را شامل می شوند.

از جمله موارد دلخراش اخیر قتل دانیال زین العابدین در زندان میاندواب است. او که در شھریور سال ١٣٩۶ قبل از رسیدن به سن ١٨ سالگی دستگیر ومحکوم به اعدام شده بود بعد از طغیان در زندان مھاباد به زندان میاندواب منتقل شده  و در آنجا در اثر ضرب و جرح ماموران جان خود را از دست داده و جسدش تحت عنوان خودکشی” به والدینش تحویل داده میشود.

روپرت کولوپل، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به سرنوشت ۶ نفر دیگر که در روز دهم فروردین همزمان با دانیال زین اعابدین در زندان میاندآب مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند شدیدا ابراز نگرانی کرد و از مقامات ایران خواست “کلیه تمهیدات لازم را برای تامین ایمنی و حفظ جان آنان” بکار بندند.

ھموطنان عزیز، ما بعنوان گروه ھای حامی ومدافع حقوق بشر ضمن محکوم کردن سیاست ھای خشونت بار و پنھان کاری مسؤلین قضایی جمھوری اسلامی، در برھه حساس کنونی نگرانی شدید و موجه خود را ابراز داشته و اکیدا خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی میباشیم.

 جان این انسان ھا که فقط به خاطر درخواست مشارکت وامکان دخالت مشروع در تعیین سرنوشت کشورشان پشت

میله ھای زندان وتحت شکنجه قرار گرفته اند، در خطر جدی است.

اقای خامنه ای، سرداران سپاه ودولت روحانی مسئول جان این فرزندان ملت ایران ھستند!

Medical Professionals for Human Rights in Iran – Austria

Med.-Rat Dr. Ali Gouché

Getreidemarkt 11 / re. Stiege /23a 1060 Wien, , Austria
Kontakt: E-Mail: presse@iranmed.at

Tel.: +43 664 3816666

Komitee zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran, Österreich

تار نمای جامعه دفاع از حقوق بشر در ایراناتریش:

 http://www.human-rights-iran.org

Prof. Dr. Siroos Mirzaei

Dr. Behrooz Bayat

متن کامل اطلاعیه با فورمات پی دی اف

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © ۱۴۰۳ استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است. All rights reserved.ارسال