بیانیه ۸۰ تشکل و سندیکا از داخل و خارج از کشور در ارتباط با بازداشت مجدد اسماعیل عبدی و اخراج محمد حبیبی

اسماعیل عبدی و محمد حبیبی

سه شنبه ۰۹ اردیبهشت، ۱۳۹۹-۲۰۲۰-۰۴-۲۸-SOS Iran- هشتاد تشکل و سندیکا از سراسر جهان با انتشار بیانیه ای خطاب به علی خامنه ای، ضمن انتقاد از بازداشت مجدد اسماعیل عبدی با توجه به شیوع ویروس کرونا در زندان های ایران و اخراج محمد حبیبی از وزارت آموزش و پرورش، خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری همه سندیکالیست ها، معلمان، نویسندگان و فعالین مدافع حقوق کارگران و حقوق بشر و فعالین زندانی در ایران از جمله اسماعیل عبدی و محمد حبیبی شدند. در این بیانیه اقدامات قهر آمیز حکومت جمهوری اسلامی علیه سندیکالیست ها، نویسندگان و فعالین حقوق انسانی را مؤید موج جدیدی از سرکوب به منظور ایجاد وحشت و ترس در آستانه اول ماه مه روز جهانی کارگر و خاموش کردن صدای آن ها عنوان کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از کانال صنفی معلمان ایران، ۸۰ تشکل و سندیکا از سراسر جهان با انتشار بیانیه ای خطاب به علی خامنه ای، اقدامات سرکوبگرایانه و اذیت و آزارهای غیرقابل تحمل علیه معلمان، سندیکالیست ها، نویسندگان و فعالین مدافع حقوق کارگران و حقوق بشر در ایران را محکوم کردند.

در بخشی از  این بیانیه آمده است: “از نظر ما اخراج حبیبی، دستگیری مجدد عبدی، و دستگیری های اخیر سندیکالیست ها، نویسندگان و فعالین حقوق انسانی مؤید موج جدیدی از سرکوب به منظور ایجاد وحشت و ترس در آستانه اول ماه مه روز جهانی کارگر و خاموش کردن صدای آن ها است”.

متن کامل بیانیه در ادامه می آید:

” آیت‌الله خامنه ای

سازمان ھای سندیکایی عضو « شبکه سندیکائی جھانی ھمبستگی و مبارزه »، توجه شما را نسبت به وضعیت معلمان ایرانی اسماعیل حبیبی و محمد حبیبی جلب می کند.

ما دستگیری مجدد اسماعیل عبدی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران (تهران) را محکوم می کنیم. عبدی در ۱۷ مارس ۲۰۲۰ از زندان آزاد می شود، اما در ۳۱ آوریل زمانی که برای تمدید مرخصی به دفتر دادستانی زندان اوین مراجعه می کند، دوباره دستگیر و زندانی می شود. با توجه به شرایط کنونی و خطر مهار نشده شیوع کرونا ویروس کووید۱۹ در ایران، که شرایط غیر بهداشتی زندان ها و بازداشتگاه ها در ایران بر وخامت اوضاع افزوده، زندانی شدن حبیبی در چنین شرایطی جانش را در معرض خطر قرار می دهد. آقای اسماعیل عبدی، که قصد تهیه ویزای سفر به کانادا را داشت در ماه ژوئن ۲۰۱۵ دستگیر می شود. عبدی به عنوان مسئول سندیکای معلمان قصد داشت که در هفتمین کنگره جهانی آموزش بین المللی شرکت کند.‏ پس از دستگیری به زندان اوین انتقال داده می شود و از آن زمان زندانی بوده است. از همان زمان دستگیری اش سازمان های آموزش بین المللی، عفو بین الملل، سندیکاهای فرانسوی و شبکه ما کارزارهایی برای آزادی اش به راه انداخته اند.

ما هم چنین خواستار آزادی بی قید شرط و فوری محمد حبیبی، یک عضو دیگر هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران هستیم. در تاریخ ۴ اوت ۲۰۱۸ محمد حبیبی به ده سال و نیم حبس محکوم شد. مضافا آن که دادگاه او را به ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوعیت هر نوع فعالیت سیاسی و اجتماعی محکوم کرد. او در ماه مه در حالی که در یک تظاهرات آرام شرکت داشت، دستگیر می شود و از آن تاریخ در زندان در شرایط بسیار دشواری به سر می برد. اخیرا خانواده اش نامه اخراجش از وزارت آموزش و پرورش را دریافت کرده اند.

از نظر ما اخراج حبیبی، دستگیری مجدد عبدی، و دستگیری های اخیر سندیکالیست ها، نویسندگان و فعالین حقوق انسانی مؤید موج جدیدی از سرکوب به منظور ایجاد وحشت و ترس در آستانه اول ماه مه روز جهانی کارگر و خاموش کردن صدای آن ها است.

ما سازمان های سندیکایی امضا کننده این نامه این، اعمال سرکوبگرایانه و اذیت و آزارهای غیرقابل تحمل علیه معلمان، سندیکالیست ها، نویسندگان و فعالین مدافع حقوق کارگران و حقوق بشر در ایران را قویاً محکوم می کنیم.

از رژیم ایران می خواهیم که به پیمان های بین المللی که دولت ایران امضا کرده، از جمله حق ایجاد تشکل های مستقل، حق برگزاری تجمعات، حق اعتصاب، و حق قراردادهای جمعی، احترام بگذارد.

ما قویاً خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری همه سندیکالیست ها، معلمان، نویسندگان و فعالین مدافع حقوق کارگران و حقوق بشر و فعالین زندانی در ایران هستیم.

 رونوشت به: آقای حسن روحانی، رئیس جمهور/ آقای ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه/ سفیر ایران در پاریس

اتحادیه کارگری و مردمی برزیل (CSP-Conlutas) – برزیل/ کنفدراسیون عمومی کار (CGT) – اسپانیا/ اتحادیه سندیکای همبستگی – (Solidaires) فرانسه/ کنفدراسیون عمومی کار – (CGT-B) بورکینافاسو/ کنفدراسیون جنبش مردم اندونزی (KPRI) – اندونزی/ کنفدراسیون سندیکایی – (Intersindical) اسپانیا/ اتحادیه ملی مستقل کارکنان دولت (SNAPAP) – الجزایر/ نبرد کارگر – هائیتی/ اتحادیه سندیکایی ایتالیایی – ( (USI ایتالیا/ کنفدراسیون ملی کارگران – همبستگی کارگری (CNT SO) فرانسه/ اتحادیه کمیسیون های پایه (CO.BAS) – اسپانیا/ سازمان مستقل عمومی کارگران هائیتی – (OGTHI) هائیتی/ سندیکای بین حرفه ای (SI COBAS) -ایتالیا/ کنفدراسیون ملی کار (CNT-f) – فرانسه/ سندیکای آلترناتیو کاتالونی (IAC) – اسپانیا/ اتحادیه عمومی کارگران صحرا – (UGTSARIO) صحرای غربی/ همگرایی چپ سندیکایی (ESK) -باسک/ کنفدراسیون ملی کارگران سنگال (CNTS / FC) – سنگال / فدراسیون اتحادیه های مستقل کارگری (EFITU) – مصر/ سندیکای خودمدیریتی کارگران – (SIAL-COBAS) ایتالیا/ فدراسیون عمومی اتحادیه های مستقل (GFIU) – فلسطین/ کنفدراسیون طبقه کارگر (CCT) – پاراگوئه/ شبکه همبستگی کارگران – پرو/ اتحادیه مترقی کارگران نیجر (USPT) – نیجر/ اتحادیه ملی سندیکاهای مستقل کارگران سنگال (UNSAS) – سنگال/ اتحادیه ملی برای دفاع از طبقه کارگر (UNT) – السالوادور/ همبستگی کارگری (SO) – اسپانیا/ اتحادیه ملی کارگران راه آهن، دریایی و حمل و نقل – (RMT / TUC)انگلستان/ مرکز ملی کارکنان – کنفدراسیون اتحادیه های کارگری مسیحی (CNE / CSC) -بلژیک/ اتحادیه ملی کارگران کشاورزی – (SINALTRAINAL / CUT) کلمبیا/ فدراسیون عمومی پست، تلفن و مخابرات – اتحادیه عمومی کار (FGPTT / UGTT) – تونس/ اتحادیه کارگری – اتحادیه کارکنان بخش مالی یونان/ اتحادیه ملی کارگران خدمات بهداشتی انسانی(SYNTRASEH) – بنین/ اتحادیه کارگران فیوچرز (ASFOC-SN) – برزیل/ سازمان های سندیکایی مستقل راه آهن(ORSA Ferrovie) – ایتالیا/ اتحادیه ملی معلمان ) – (UNNOH هائیتی/ کنفدراسیون متحده کارکنان دانشگاه تحقیقات دانشگاهی پایه (CUB SUR) – ایتالیا/ کنفدراسیون متحد کارگران مهاجر (CUB Immigrazione) – ایتالیا/ هماهنگی خود مدیریتی حمل و نقل (CAT) ایتالیا/ کنفدراسیون متحده کارکنان اعتبارات و بیمه (CUB SALLCA) – ایتالیا/ اتحادیه کارگران راه آهن – اتحادیه ملی کارگران (SYTRAIL / UNTM) – مالی/ اتحادیه کارگران صنایع غذایی – کنفدراسیون اتحادیه های کارگران انقلابی – (GIDA-IŞ / DISK) ترکیه/ اتحادیه ملی کارگران قطار کوچک آبی (SNTPTB) – سنگال/ انجمن ملی کارکنان صندوق تامین خدمات اجتماعی (ANFACSS) – پاناما/ شورای دبیرستان های (CLA) – الجزایر/ کنفدراسیون متحده حمل و نقل (CUB Trasporti) – ایتالیا/ اتحادیۀ همبستگی آموزش عالی (SESS) – الجزایر/ اتحادیه کارگران خدمات پستی فلسطین (PPSWU) – فلسطین/ اتحادیۀ دانشجویان (USE) – بلژیک/ اتحادیه کارگران مخابرات (STCC) – پرتغال/ اتحادیه کارگران صنایع نفت (Sinutapetrolgas) – ونزوئلا/ اتحادیه کارکنان بهداشتی و کارکنان دولتی مکزیک/ اتحادیه کارگران پست کانادا (STTP) – کانادا/ سندیکای مستقل کارگران پست (SAP) – سوئیس/ فدراسیون ملی خبرنگاران آموزش و پرورش (SUTEChili) – پلتفرم ملی سازمان های حرفه ای بخش عمومی – ساحل عاج/ اتحادیه کنگره، لیورپول – (TUC Liverpool) انگلیس/ سندیکای مستقل ایالتی برشا (ORMA Brescia) – ایتالیا/ فدراسیون سندیکایی خدمات دولتی SUD، کانتون ود Vaud (SUD Vaud) – سوئیس/ اتحادیه کاتالونیا (Metro SU) – کاتالونیا/ اتحادیه چرم سازان توزلا و ازمیر – (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) ترکیه/ اتحادیه دیگر، کانتون ود (L’autre syndicat) سوئیس/ سندیکای خدمات عمومی، شهر بروکسل (CGSP / FGTB Brussels) – بلژیک/ کارگران انترناسیونالیست ای. گ. متال برلین (IG Metall Berlin) – آلمان/ دانشگاه بوینس آیرس، بهیا بلانکا (SUTEBA / CTA de Bahia Blanca) – آرژانتین/ اتحادیه کارگران صنایع نفت و گاز خصوصی – /CGT) ( Chubut آرژانتین/ اتحادیه کارکنان دانشگاه و کالج UCUلیورپول (UCU Liverpool) – انگلستان/ کارگران صنایع جهان – کمیسیون همبستگی بین المللی – (IWW)/ تبادل اطلاعات بین المللی (آلمان (TIE آلمان/ گرایش بین المللی (رهایی) – فرانسه/ ردیاب جهانی مانیتورینگ (GMO) – هنگ کنگ/ گرایش سندیکالیست انقلابی (CSR) – فرانسه/ نه به تضعیقات، هماهنگی مبارزه – ایتالیا/ همبستگی سوسیالیستی با کارگران در ایران (SSTI) – فرانسه/ ابتکار همبستگی پایه (BASO) – آلمان/ مقاومت کارگری – کارگران فیات-ایریس بوس – ایتالیا/ سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه”

لازم به ذکر است، روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان، در حالیکه به دنبال صدور بخشنامه ی مرخصی از سوی قوه قضاییه، برای تمدید مرخصی خود به دادیاری زندان اوین مراجعه کرده بود، بازداشت شد.

گفتنی است، روز دوشنبه یکم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، نیز حکم صادره توسط وزارت آموزش و پرورش علیه محمد حبیبی، معلم و فعال صنفی معلمان مبنی بر بازخرید خدمت وی در مرحله تجدید نطر تایید و به وکیل ایشان ابلاغ شد. وزارت آموزش و پرورش پس از گذشت قریب به دو سال از سپری شدن مدت محکومیت حبس آقای حبیبی در زندان، رای به اخراج این فعال صنفی داده بود.

لازم به یادآوری است محمد حبیبی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۷، در جریان تجمع اعتراضی معلمان به همراه تعدادی دیگر از فعالین صنفی و شرکت کنندگان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی احمدزاده او را به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به ۷ سال و نیم حبس قطعی به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱۸ ماه حبس و به اتهام اخلال در نظم عمومی به ۱۸ ماه حبس و همچنین ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کرد.

محمد حبیبی در شهریور ماه ۹۷ به زندان اوین منتقل شده و نهایتا جلسه دادگاه تجدید نظر وی در تاریخ دوم آبان ماه ۹۷ در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر برگزار شد و این دادگاه در دی ماه سال ۹۷ رای دادگاه بدوی را عینا تائید کرد. با توجه به ادغام احکام، ۷ سال و نیم از حبس وی قابلیت اجرایی دارد.

هرانا پیشتر طی گزارشی از محرومیت از خدمات درمانی آقای حبیبی علیرغم اینکه وی از مدت‌ها قبل به تومور استخوانی در دست چپ و همچنین عفونت ریه مبتلا شده خبر داده بود.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © ۱۴۰۳ استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است. All rights reserved.ارسال