با تمام توان و به هر طریق ممکن به یاری اعتصابیون بشتابیم

دوشنبه ۲۰ مرداد، ۱۳۹۹-۲۰۲۰-۰۸-۱۰-SOS Iran- کارگران، زحمتکشان، دانش جویان و جوانان آگاه و مبارز

بیش از پنجاه روز است که کارگران اعتصابی هفت تپه سانت به سانت شهر شوش را برای دادخواهی و استیفای حقوق شان پیموده اند و رژیم  جنایتکار و فاسد جمهوری اسلامی بدون کمترین اعتنایی آنها را به حال خود رها کرده که از سر یاس و استیصال به شکست و پایان اعتصاب تن دهند اما اینک که کارگران نفت و پتروشیمی در هفت شهر به همراه کارگران هپکو و کارخانجات بسیار دیگر دست به اعتصاب زده اند و رگ حیات رژیم را مورد تهدید قرار داده اند رژیم بیمناک از این که دامنه این اعتصابات گسترش یافته و سراسری گردد  به تهدید روی آورده و قرار گاه خاتم اعلام کرده نیروهای پیمانی خود را درپتروشیمی ها به کار خواهد گرفت ، بر ماست که با تمام توان و به هر طریق ممکن به یاری اعتصابیون بشتابیم و حداقل صدای آنها در داخل و خارج باشیم تا این رژیم هار و درنده به راحتی نتواند به سرکوب اعتصابیون متوسل شود .اکنون بعد از چهل سال کارگران و پیشروان آنها باید دریافته باشند که رژیم جمهوری اسلامی  به هیچ وجه حاضر نیست حقی برای کارگران قائل باشد رژیم متعهد شده کارگر ارزان در اختیار سرمایه داران قرار دهد و با جدیت به تعهد خود عمل کرده ، ایجاد کار قراردادی حتی قرارداد سفید امضا ، واگذاری به کار گماردن کارگران به پیمانکارها ، از شمول قانون کار خارج کردن کارگاههای زیر ده نفر ، عدم پرداخت حق بیمه و سنوات و سایر مزایای ناچیز قانون کاری به کارگران قراردادی زیر سه ماه ، برقراری روش ضد کارگری برای تعیین دستمزد سالانه موکول به توافق هیات سه نفره نمایندگان کارفرما ودولت و کارگران ، افزایش ساعات کار با همان پایه حقوق بخصوص در مناطق جنوبی کشور و …..

و اکنون بعد از چهل سال وضعیت به گونه ای شده که کارگران برای ابتدایی ترین خواسته خود که چیزی جز پرداخت حقوق معوقه نیست دست از کار کشیده اند و این رژیم پلید حتی انجام این خواسته را هم نمی پذیرد ، میلیلردها دلار و تومان تقدیم امثال اسد بیگی ها میشود میلیاردها یورو امثال اشرفی ریاحی ها از پتروشیمی به جیب میزنند ، میلیاردها دلار درآمد حاصل از نفت و پتروشمی صرف اراذل و اوباش رژیم در سوریه و لبنان و یمن و عراق وووو میشود ولی دو سه میلیون دستمزد بخور و نمیر کارگری که زیر آفتاب طاقت فرسا و سوزان جنوب کار میکنند ماهها پرداخت نمیگردد و هر گونه اعتراضی به این ظلم و بی عدالتی را بیشرمانه تحت عنوان اقدام علیه امنیت ملی به راحتی سرکوب میکند .

طی این چهل سال رژیم با همه اعتراضات صنفی کارگران برخورد سیاسی و امنیتی کرده و به هیچ کدام از خواسته های کارگران تن نداده اکنون که در بحرانی ترین شرایط حیات ننگین خویش قرار دارد و به افلاس و ورشکستگی کشیده شده است،  فقط به بقاء خود به هر قیمتی فکر میکند .

اینک زمان آن رسیده که کارگران دریابند  بدون اتحاد وتشکل وتداوم مبارزه حتی تحقق ابتدایی ترین حقوق شان یعنی مزد کار روزانه شان، از این رژیم فاسد قابل ستاندن نیست و تنها با برچیدن بساط این رژیم ، تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی ممکن است ،

اینک زمان آن رسیده با اعتصابات سراسری بنیانهای رژیم را نشانه بگبرند و فریاد مرگ جمهوری اسلامی با تمامی جناحها و جیره خورانش را سر دهند و عناصری را که همچنان با طرح فقط خواسته های صنفی و محدود کردن اعتراضات در حد ستاندن این خواسته در صفوف کارگران سعی در بی اثر کردن وکاستن خطر اعتصاب سراسری برای سرمایه داری و رژیم منفور کارگزار آن دارند، طرد و افشا کنند عناصری که همچنان بعد از تجربه چهل ساله بر طبل  فقط فعالیتهای سندیکایی، نه بیشتر، میکوبند جیره خواران سرمایه داری در صفوف کارگران و زحمتکشان هستند آنها را از خود برانید .

تنها با اتحاد و همبستگی در صفوف خود و پیوند با انقلابیون کمونیست قادر خواهید بود بساط ظلم و بی عدالتی سرمایه داری را برچیده و آزادی و برابری و رفاه را برای خود و خانواده ها یتان و بالطبع همه مردمان این سرزمین تضمین کنید .

سرنگون باد رژیم ددمنش جمهوری اسلامی

زنده باد جمهوری فدراتیو شورایی

زنده باد سوسیالیسم                                                                           سازمان اتحاد فداییان کمونسیت

                                                                                                کمیته ایالتی تهران ۱۶/۵/۹۹

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © ۱۴۰۱ استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است. All rights reserved.ارسال