رهایی از اعدام دو زندانی در قزوین و ارومیه

دوشنبه ۲۹ شهریور، ۱۴۰۰-۲۰٫۰۹٫۲۰۲۱-SOS Iran- دو زندانی در قزوین و ارومیه که پیشتر در پروندهای جداگانه از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، با کسب رضایت از اولیای دم از چوبه دار رهایی یافتند. همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون، ۶ زندانی محکوم به اعدام در استان زنجان و ۱۲ زندانی دیگر در استان آذربایجان غربی با بخشش اولیای دم از اعدام رهایی یافتند.به گزارش میزان، یک زندانی در ارومیه با گذشت اولیای دم از چوبه دار رهایی یافت.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی اظهار داشت: با پیگیری اعضای شعبه ۱۹ شورای حل اختلاف ویژه زندانیان ارومیه با جلب رضایت اولیای دم مقتول پرونده اعدام مددجوی زندانی پس از ۹ سال به صلح و سازش انجامید.

ناصر عتباتی، افزود: طی شش ماهه نخست سال جاری تعداد ۱۲ فقره پرونده قتل عمد با وساطت و میانجیگری اعضای شورا‌های حل اختلاف مستقر در زندان‌های استان منجر به جلب رضایت از اولیای دم مقتولین و بازگشت محکومین به اعدام به کانون خانواده شده است؛ و تعداد قابل توجهی پرونده نیز در حال توافق میباشد.

رهایی از اعدام یک زندانی در قزوین

به گزارش ایرنا، یک زندانی در قزوین با گذشت اولیای دم از اعدام رهایی یافت.

معاون قضایی رییس کل دادگستری و رییس شوراهای حل اختلاف استان قزوین گفت: در سال ۹۶ طی نزاعی که بین دو جوان در پارک اتفاق صورت گرفت، متاسفانه منجر به فوت مقتول شد که با دستگیری متهم و پیگیری پرونده، متهم با رای دادگاه به اعدام و پرداخت دیه در حق اولیای دم محکوم گردید.

حمد حیدری افزود: حکم صادره با فرجام خواهی اولیای دم پرونده به شعبه ویژه مصالحه قتل ارجاع که با وساطت و سعی و تلاش اعضای شعبه خوشبختانه با رضایت خانواده مقتول، محکوم به اعدام با گذشت بزرگ منشانه اولیای دم از چوبه دار رهایی یافت.

 

 

-SOS Iran-

 دو زندانی در قزوین و ارومیه که پیشتر در پروندهای جداگانه از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، با کسب رضایت از اولیای دم از چوبه دار رهایی یافتند. همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون، ۶ زندانی محکوم به اعدام در استان زنجان و ۱۲ زندانی دیگر در استان آذربایجان غربی با بخشش اولیای دم از اعدام رهایی یافتند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از میزان، یک زندانی در ارومیه با گذشت اولیای دم از چوبه دار رهایی یافت.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی اظهار داشت: با پیگیری اعضای شعبه ۱۹ شورای حل اختلاف ویژه زندانیان ارومیه با جلب رضایت اولیای دم مقتول پرونده اعدام مددجوی زندانی پس از ۹ سال به صلح و سازش انجامید.

ناصر عتباتی، افزود: طی شش ماهه نخست سال جاری تعداد ۱۲ فقره پرونده قتل عمد با وساطت و میانجیگری اعضای شورا‌های حل اختلاف مستقر در زندان‌های استان منجر به جلب رضایت از اولیای دم مقتولین و بازگشت محکومین به اعدام به کانون خانواده شده است؛ و تعداد قابل توجهی پرونده نیز در حال توافق میباشد.

رهایی از اعدام یک زندانی در قزوین

به گزارش ایرنا، یک زندانی در قزوین با گذشت اولیای دم از اعدام رهایی یافت.

معاون قضایی رییس کل دادگستری و رییس شوراهای حل اختلاف استان قزوین گفت: در سال ۹۶ طی نزاعی که بین دو جوان در پارک اتفاق صورت گرفت، متاسفانه منجر به فوت مقتول شد که با دستگیری متهم و پیگیری پرونده، متهم با رای دادگاه به اعدام و پرداخت دیه در حق اولیای دم محکوم گردید.

حمد حیدری افزود: حکم صادره با فرجام خواهی اولیای دم پرونده به شعبه ویژه مصالحه قتل ارجاع که با وساطت و سعی و تلاش اعضای شعبه خوشبختانه با رضایت خانواده مقتول، محکوم به اعدام با گذشت بزرگ منشانه اولیای دم از چوبه دار رهایی یافت.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Copyright © ۱۴۰۱ استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است. All rights reserved.ارسال