‎آینده فرزندان حاصل از ازدواج با اتباع بیگانه در ابهام

‎‎‎چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۲ – IranSOS – خالقی ٬ ‎معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان کرمان، گفت : به لحاظ اینکه این فرزندان شهروند ایران محسوب نمی‌شوند و همچنین تا سن ۱۸ سالگی نمی‌توانند تابعیت کشور جمهوری اسلامی را بپذیرند، بی هویت به جهت نداشتن شناسنامه این افراد مجهول‌الهویه خواهند ماند